הסנדלר הולך יחף

itayrev@gmail.com
המחלקה לטיפול באזרחים הוותיקים, עירית נתניה

הסנדלר הולך יחף
אני רוצה לטפוח על השכם שלנו כעו"סים הפועלים למיצוי זכויות לקוחותינו, באהבה רבה ומתוך שליחות מלאה, אך בתוך העומס הרב בו אנחנו שוהים אנחנו שוכחים את עצמנו.
אני מוצאת את עצמי נלחמת מאד על כך, למשל על פונה שנדחה שוב ושוב מחוק סיעוד, אני מצטרפת לבדיקת הערכת התלות, משקפת את הצרכים לו נזקק, מסנגרת בוועדה ולא עוזבת, נלחמת ממש ולו על מנת שיקבל את מה שנזקק לו.
תחושותיי היא שאנחנו לא נלחמים מספיק על זכויותינו, ואולי קצת עייפים ומותשים לאחר שנלחמנו על זכויותיהם של לקוחותינו, לעמול על שלנו, לא יותר!
אני רוצה להעלות על השולחן אותנו העובדים הסוציאליים לחשיבה משותפת במסגרת שולחן עגול על תנאינו, ועל מנת לשפר את זכויותינו.
נקודות למחשבה משותפת:
• הסדרת עובדים ברשויות מקומיות בהעסקה ישירה לאחר שנתיים כמקובל
• העלאת שכר, שהעלאת הדרגות תהיה משמעותית יותר
• ענין המומחיות שלצערנו מאז עבר מהאגודה טרם התגבשו הנהלים, מזה קרוב לשנה
• התאמת ההסכם הקיבוצי וקיצור שבוע העבודה שלנו החל מ1.7.2017
• שעת הנקה בהתאם לקיבוצי ולא לפי הנהוג במשק
• שימוש בגמול השתלמות
• אפשרות לשימוש בגמול השתלמות ללימודי תואר
• פקידי סעד:
כוננויות שבת וחג שינוי בתעריפים למבצעי כוננויות בשבת
תוספת גמול על סיכון בתפקיד
• אפשור יציאה לשנת שבתון לעובד שיבחר ע"ח קרן השתלמות אחת ל-7 שנים
• הוזלת השתלמויות של האגוד בדומה לשחר און
• ועוד.
אני מזמינה את כולכם להשתתף ולפעול למען עצמנו ולמען הפרופסיה שלנו.
לסיכום מיצוי זכויות אינה מילה גסה! רויטל יונסי, עו"ס

רויטל  יונסי סרוסי
רויטל יונסי סרוסי
Powered by Eventact EMS