פיתוח מערך שירותים תומכים בקהילה לאנשים החיים עם דמנציה ובני משפחתם

הילה מאירי נגה זיו יודלביץ קיסי מנאל יעקב ספיר
מחלקה לתושבים ותיקים, עיריית ירושלים

1. פיתוח השירותים ברמה העירונית
רציונל: דמנציה הינה תסמונת הנפוצה מאוד בקרב אוכלוסיית הזקנים. כ- 20% מהאנשים בגלאי 65 ומעלה חיים עם דמנציה. מהם למעלה מ 80% מתגוררים בקהילה. דמנציה מהווה אחד מגורמי המוגבלות העיקריים בזקנה ונחשבת לאחד המצבים המעיקים והקשים ביותר לפרט לבני משפחתו ולחברה. וכך מעצם טבעה יש למחלה השפעה דרמטית גם על בני המשפחה המטפלים בחולים ועל נותני שירותי הרווחה והבריאות.
מטרות: פיתוח מערך שירותים תומכים בקהילה לאנשים החיים עם דמנציה ובני משפחתם, בהתאם לרצף שלבי המחלה להמלצות התוכנית הלאומית ובהתאמה תרבותית לאוכלוסיות ייחודיות .
שיטות התערבות: קהילתי, פרטני, קבוצתי, שולחן עגול, תכנון אסטרטגי, חיבור לתכנית הלאומית להתמודדות עם דמנציה.
2. תכנית ידידי דמנציה
רקע: תכנית אשר פותחה באנגליה ופועלת בהצלחה במס` מדינות בעולם המערבי. הוחל בהפעלתה כפיילוט בירושלים בשותפות עם עמותת עמדא, אשל ומשרד הבריאות.
רציונל: תמיכה מהקהילה תאפשר לאנשים החיים עם דמנציה להרגיש שייכים, מובנים ובטוחים יותר.
מטרות: יצירת קהילה ידידותית לאנשים החיים עם דמנציה, באמצעות קידום מודעות לדמנציה בקרב הציבור הרחב ועידודם למתן יחס מכבד תומך ומסייע לאנשים עם דמנציה.
שיטות התערבות: העברת מסרים לקהלים הולכים ומתרחבים במבנה פירמידה. הרצאות לקהלים שונים בעיר והפצת המסרים לקהלים נוספים באמצעות שומעי ההרצאות.
3: קבוצת תמיכה לבני משפחה מהמגזר הערבי מטפלים באנשים עם דמנציה
רציונל: בחברה הערבית צפות סוגיות ייחודיות הכרוכות בטיפול בזקן עם דמנציה כגון: בחירת המטפל בעיקרי בתוך המשפחה, חלוקת נטל הטיפול, שחיקה קשה של מטפלים, סטיגמות דעות קדומות והדרה חברתית.
מטרות: תמיכה במטפלים העיקריים על מנת לחזק אותם בהמשך עבודתם. תמיכה מונגשת שפתית ותרבותית המותאמת לקשיים הייחודיים של אוכלוסייה זו.
שיטות התערבות: קבוצה סגורה, קבוצת רכבת.
4. תכנית קשרים וקישורים
רציונל: גירוי קוגניטיבי נמצא יעיל במידה זהה, לפחות, ליעילותן של תרופות לשיפור התפקוד הקוגניטיבי. אנשים שלקחו תרופות והשתתפו בפעילות גירוי קוגיטיבי השתפרו מאד תפקודיהם. מומלץ כי כל אדם הסובל מירידה קוגניטיבית יחל בפעילות מגוונת מוקדם ככל האפשר.
מטרות: שימור יכולות ומיומנויות ושיפור איכות החיים, ופיתוח יחסים איכותיים ומהנים בין המפעיל לחולה.
שיטות התערבות: הפעלת זקנים עם דמנציה בביתם באמצעות מתנדבים.

Powered by Eventact EMS