היבטים רב-תרבותיים בהתמודדות הורים שכולים עם שכול ואובדן – בין `חוכמת המעשה` למחקר

פרופ' אלי בוכבינדר 1 ד"ר הדס גולדבלט 2
1בית-הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
2החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

רקע: מחקר איכותני זה הוא פרי שיתוף פעולה פעיל ומלא בין עובדים סוציאליים באגף משפחות, הנצחה ומורשת משרד הביטחון וחוקרים מבית-הספר לעבודה-סוציאלית באוניברסיטת חיפה.
מטרות: בהרצאה זו נציג את השותפות בתהליך המחקר, שהיה מפגש מתמשך בין ניסיונם המקצועי של העובדים, בסיס ל`חוכמת המעשה`, לבין ראייה מחקרית הפועלת להמשגת החוכמה ולהפיכתה לידע אקדמי.
שיטה: משתתפי המחקר היו 36 הורים שכולים (18 אבות ו-18 אמהות), המייצגים את מגוון האוכלוסיות שבטיפול מחוז חיפה (יהודים; מוסלמים ודרוזים). גיל המשתתפים נע בין 51-82 (ממוצע הגיל 63 שנים). עובדי משרד הביטחון אספו את הנתונים ממשתתפי המחקר שלא היו בטיפולם הישיר באמצעות ראיונות עומק חצי-מובנים.
ממצאים ומסקנות: שני צירים היתוו את תכנון המחקר ועיצובו: האחד, בחירת המשתתפים והצגת המחקר בפניהם והשני, הצגת עקרונות המחקר האיכותני והכשרת העובדים לביצוע ראיון עומק עם הורים שכולים. נדון גם בסוגיות אתיות הקשורות לשמירת הגבול בין מחקר לטיפול.

Powered by Eventact EMS