ס-בובה - סבים וסבתות יוצרים תאטרון בובות ומציגים בגני ילדים

fkester@jerusalem.muni.il
לשכת הרווחה בעיר גנים אזור מערב, אגף הרווחה בעיריית ירושלים

רקע ורציונאל
בשכונת עיר גנים בירושלים מוכרים ברווחה כ-650 בתי אב קשישים. ובשכונה אחוז הקשישים הוא כ-15% מתושבי השכונה.(כ-25% מכלל הקשישים הם מטופלי לשכה כולל מקבלי גמלת סיעוד).
"ס-בובה" הינו תיאטרון בובות המופעל ע"י קשישים, מתהליך יצירת הבובה, רכישת מיומנויות משחק ועד הופעות בגני ילדים.
תכנית זו נועדה לתת מענה לחיבור מחדש של הקשיש לקהילה, תוך חיזוק מעמדו ובטחונו העצמי.
"ס-בובה" הינה תכנית ייחודית, חדשנית, פרי יוזמת המוקד לקשיש בעיר גנים שכונה המאוכלסת באוכלוסייה גדולה של אזרחים ותיקים, שברובם הגדול חווים קשיים כלכליים

מטרות

  • שילוב בקהילה שיפור תדמית הקשיש בעיני עצמו ובעיני הקהילה, "לא עוד אדם חלש"
  • חיזוק הקשר הבינדורי
  • פיתוח רשת קהילתית ומעגלי תמיכה
  • שבירת סטריאוטיפים על קשישים

שיטה
הפרוייקט פועל כ- 3 שנים. כ-12-15 קשישים תושבי השכונה אשר נפגשים אחת לשבוע ללימוד הבובונאות שבסוף תהליך בניית הבובה, מופיעים בפני קהל ילדים בשכונה במסגרות השונות. בתום המופע נוצר שיח בין הילדים לקשישים אודות ההצגה כולל מגע של הילדים בבובות. הקבוצה מגוונתץ ומורכבת ממטופלי לשכה ומתושבים שאינם לקוחות לשכה כאשר השילוב יוצר חיבור והעצמה הדדית.
בבסיס התכנית עומד הרעיון של להפוך את הקשיש ממקבל לנותן . לגלות את העוצמות והיכולות שלו לעצמו ובקהילה.

ממצאים
במהלך השנה מופיעים בגני ילדים בשכונה, עד כה למעלה מ-350 ילדים נחשפו לתאטרון, ומתוכננות הופעות נוספות.
התכנית מציגה ומאירה את הקשיש מההיבט החזק שבו תוך ניצול הניסיון שרכש בחיים ומנפץ את הסטריאוטיפ של הקשיש ה"חלש" ומדגיש את יכולת הנתינה שבו.
תאטרון הקרון אימץ את הפרוייקט והרחיב את יישומה לשכונות נוספות בעיר ירושלים.

מסקנות והמלצות יישומיות
חשיבות החיבור הבינדורי בין קשישים לאוכלוסייה צעירה בשכונה
שילוב יצירה ותאטרון ככלי להפגת בדידות.

אסתר פוקס ניקריטין
אסתר פוקס ניקריטין
Powered by Eventact EMS