מ"אונס בסמטה חשוכה" ועד "אני רק רוצה שתבדקו ששום דבר לא קרה לי" - תיאורי מקרה להמחשת שונות הפניות ואופני הטיפול במרכז לנפגעות תקיפה מינית (סימפוזיון 2 מתוך 5)

author.DisplayName
המחלקה לעבודה סוציאלית, בי"ח הדסה, ירושלים

למרכז "בת עמי" מגיעה אוכלוסייה מגוונת של נפגעים/ות. ניתן לאפיין את השונות בשני מימדים עיקריים.
1. אפיון האוכלוסייה: גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, הטרוסקסואליים והומוסקסואליים, כאלה שזוהי להם תקיפה ראשונה, וכאלה שנפגעו בשחר ילדותם/ן. קיימת שונות בבריאותם הפיזית והנפשית, בהשתייכותם הדתית והחברתית, וברקע התרבותי.
2. אפיון הפגיעה: פגיעה ע"יזר, פגיעה בתוך המשפחה, פגיעה במהלך דייט, פגיעה תוך ניצול יחסי מרות ועוד.
השונות הגדולה דורשת מהצוות המטפל גמישות מחשבה, יצירתיות, והתאמה גדולה ככל האפשר לאופי הפגיעה ולאפיונים הכלליים של הנפגע/ת.
בהרצאה זו נשתמש בתיאורי מקרה על מנת לתאר תתי קבוצות באוכלוסיית הפונים/ות למרכז. נדגים איך השונות בין הקבוצות משליכה על אופן ההתערבות של הצוות, ועל הטיפול הניתן. תוך כך, נתייחס לסוגיות של שיפוטיות, סטראוטיפים, אמפתיה וכשלים אמפתיים.

Powered by Eventact EMS