הטמעת התפיסה עו"ס משפחה כעו"ס מיצוי זכויות אקטיבי

מויאל ארלט 1 יערה גיא 2 חוה נבון 3 hadasg@bbm.org.il 4
1מנהלת האגף לשירותים חברתיים, עיריית בני ברק
2מנהלת פיתוח משאבים, עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה
3מנהלת מרכז עוצמה מורחב, האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק
4רכזת מרכז מיצוי זכויות מרכז עוצמה, האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק

תהליכי מיצוי זכויות צריכים להפוך לחלק מהותי בעבודת עו"ס המשפחה ובכך לאפשר לאוכלוסיית החיות בעוני והדרה חברתית למצות זכויותיהם ולשפר את מצבם הכלכלי. מרכז מיצוי הזכויות במרכז עוצמה נושא דגל זה במסגרת עבודת האגף, ורואה זאת כחלק מתפקידו לשלבה בתהליכי העבודה השוטפים של העו"ס.
מטרות:
1. קיום ימי הכשרה לעו"ס המשפחה להיכרות עם התפיסה של מיצוי זכויות אקטיבי והטמעתה בתהליכי העבודה
2. הכשרת עו"ס מהאגף כרפרנטים לתחום מיצוי הזכויות. הרפרנטים הינם חלק אינטגרלי מהצוות האגף ומסייעים לכלל העובדים הסוציאליים בהטמעת התפיסה והכוונה בתחום מיצוי זכויות.
מסקנות לשימור ולשיפור:
1. המשך הכשרה מקצועית להפיכת עו"ס המשפחה לאיש מקצוע שמכוון למיצוי זכויות ורואה זאת כחלק מהגדרת התפקיד
2. פעולה לשינוי מדיניות מול משרד הרווחה בבקשה להקצות תקנים לעו"ס מומחה במיצוי זכויות בכל לשכה.
3. עבודה מול האקדמיה המכשירה עובדים סוציאליים להכנסת תחום מיצוי זכויות בהכשרה האקדמאית. אנו בשלבי ארגון שולחן עגול לראשי תכניות באקדמיה חיפה, בר אילן ומכללת מבחר לקידום הנושא.

Powered by Eventact EMS