"ילדים זה הכי קשה" (סימפוזיון 3 מתוך 5)

author.DisplayName
המחלקה לעבודה סוציאלית, בי"ח הדסה, ירושלים

במרכז "בת עמי" מטופלים מידי שנה כ 180 נפגעים/ות. כמחצית מהמטופלים הינם/ן קטינים/ות כרבע מקטינים אלה הם בגילאי 0-6.
הטיפול בקטינים שונה מהטיפול בבגירים ומחייב עבודה עפ"י נהלים מותאמים. בהרצאה נתמקד במספר סוגיות הייחודיות לטיפול באוכלוסייה זו:
• קבלת הסכמה מדעת לטיפול – הצורך בהסכמת הורה, אפוטרופוס או פק"ס לבדיקה וטיפול מסרבל ומעכב את תהליך הטיפול במיוחד באוכלוסיית המתבגרים/ות.
• ריבוי מטופלים – הילד ומלוויו זקוקים להתייחסות טיפולית ומענה לצרכיהם השונים (ולעיתים מנוגדים) נוכח נסיבות ההגעה למרכז.
• מהלך ההתערבות – בשונה ממבוגרים החקירה תעשה לפני בדיקה כדי להימנע מזיהום החקירה ומבדיקות מיותרות. דבר זה מאריך את זמן הטיפול ומקשה על יצירת קשר עם הקטין.
• ריבוי גורמים מטפלים – יש צורך לתאם בין גורמים מטפלים רבים שכל אחד מהם מייצג אינטרס אחר מעבר לטובת הנפגע/ת המשותפת לכולם.
• פניה למרכז כחלק מסכסוך בין הורי קטין/ה.

Powered by Eventact EMS