התכנית הביתית לאימהות עולות\ במעבר תרבותי

anatah@br7.org.il
המחלקה לעבודה קהילתית, אגף הרווחה, עיריית באר שבע
עיריית באר שבע אגף הרווחה והשירותים החברתיים, המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית, פרויקט PACT

ראציונל:
התכנית הביתית הינה תכנית התערבות הפועלת במסגרת אגף הרווחה- המחלקה לשירותים קהילתיים. ייעודה, הינו חיזוק התפקוד ההורי בקרב משפחות להן ילדים בגיל הרך מלידה ועד גיל שלוש, הנמצאות במעבר תרבותי.
מן ההיבט הקהילתי, ההשתתפות מעניקה לאימהות, רשת תמיכה, של נשים להן חוויות חיים דומות. כאשר פעמים רבות, רשת תמיכה זו הינה היחידה בחייהן.
התכנית מותאמת לכל ילד על פי צרכיו ההתפתחותיים ויכולותיו, ולכל משפחה על- פי מוכנותה ויכולתה ועל פי צרכיה.
התכנית מבוססת על הגישה הבין תרבותית לפיה כל קהילה מגיעה עם זהות מגובשת, מורשת ואוצר נרחב של ערכים והתנהגויות תרבותיים, אותם ראוי לכבד, לשמר וגם להתאים לסביבה החדשה. כל זאת, מתוך ראיית כוחות המשפחה והאם בפרט.
מטרות התכנית:
• א. חיזוק הקשר הורה- ילד
• ב. התפתחות תקינה ומותאמת גיל
• ג. חיזוק תפקוד הורי
הפעלת התכנית:
התכנית נסמכת על סדרת מערכים רב תחומיים מקצועיים, כאשר המדריכות עוברות הכשרה מקצועית וליווי כל העת. עבור כל משפחה נבנת תכנית מקצועית המבוססת על אבחון ותצפית. המפגשים מתקיימים בבית המשפחה מתוך אמונה בחשיבות שבעבודה במקום הטבעי בו מתנהלים חיי המשפחה ביום יום, בהכרח.

ענת אהרוני
ענת אהרוני








Powered by Eventact EMS