פיתוח והנגשת מענים דיגיטליים בתחום מיצוי זכויות

hadasg@bbm.org.il 1 יהודה אשר 2 עינת רביב 3
1רכזת מרכז מיצוי זכויות מרכז עוצמה, האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק
2מנהל תחום רווחה, חברת מערכות EPR
3מנהלת שותפויות, כל זכות

פיתוח מערכת הEPR ככלי המסייע לעו"ס למלא את תפקיד סוכן הזכויות
1. הכנסת תוכנה מיוחדת לעבודה בתחום מיצוי זכויות בתוך תיק הלקוח במערכת EPR במטרה לתת כלי לעו"ס במשפחה לניהול וארגון העבודה בתחום מיצוי זכויות ויאפשר לה להיות עו"ס מיצוי זכויות אקטיבי.
2. המערכת מאפשרת כניסה לתוכנית מיצוי זכויות בלי להיחשף לתיק הלקוח במטרה לאפשר סנכרון בין מרכז מיצוי זכויות לבין עו"ס המשפחה למתן שירות ועשייה משותפת מיטבית למען הלקוח .
אנו בשלבי חיבור לממונים במשרד הרווחה להמשך פיתוח המערכת.
קיוסק מידע של אתר "כל זכות"
אתר כל זכות מאגד בתוכו במקום אחד את המידע אודות כלל הזכויות במדינה ומתרגם את המידע לשפה פשוטה וברורה. באוכלוסייה החרדית ואוכלוסיות נוספות הסובלות מעוני והדרה קיים מחסום נוסף והוא נגישות לאינטרנט. ניתן לעקוף מחסום זה באמצעות קיוסק מידע של כל זכות. הקיוסק מהווה פתרון להנגשת מידע דיגיטלי לאוכלוסייה החרדית תוך שמירה על אורח חייהם הדתי.

הדס  גרינוולד
הדס גרינוולד
Powered by Eventact EMS