"היה או לא היה?" – טיפול בנפגעים/ות תקיפה מינית בעלי/ות רקע נפשי (סימפוזיון 4 מתוך 5)

author.DisplayName
המחלקה לעבודה סוציאלית, בי"ח הדסה, ירושלים

במרכז "בת עמי" מטופלים מידי שנה כ 180נפגעים/ות. לכרבע מהמטופלים/ות רקע פסיכיאטרי (דיכאון, הפרעות חרדה וכו`) וכשלושה אחוזים מהמטופלים/ות מגיעים/ות לטיפול במרכז בעודם/ן מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים.
הטיפול באוכלוסיה זו מורכב ודורש מיומנות ומומחיות.
בהרצאה נציג סוגיות מרכזיות בטיפול בנפגעי נפש במרכז:
• יכולת של הנפגע/ת לתת הסכמה מדעת הנדרשת לצורך בדיקה וטיפול
• הצורך באבחנה מבדלת בין פגיעה מינית לפסיכוזה ומצבים פסיכיאטריים אחרים
• גישה שיפוטית וידע חסר של צוותים, קציני משטרה ומקצועות אחרים הפוגעת בטיפול מיטבי באוכלוסיה זו
• מחסור וזמינות מוגבלת של שרותים טיפוליים ארוכי טווח אליהם ניתן להפנות את הנפגעים/ות
בהרצאה נתאר את הסוגיות הללו ונתאר את ההתערבויות אותן פיתחנו על מנת לתת מענה מיטבי לאוכלוסיה פגיעה זו.

נועה שמש
נועה שמש
הדסה עין כרם
Powered by Eventact EMS