"לא ישנתי כל הלילה" – השפעת העבודה במרכז "בת עמי" על המטפלים

נורית זיידל
המחלקה לעבודה סוציאלית, בי"ח הדסה, ירושלים

טראומטיזציה משנית או טראומיטזציה עקיפה הינם שני מושגים עיקריים בתאור ההשפעה שיש למגע עם מצבי כאב, מצוקה וטראומה על מטפלים.
צוות העובדות הסוציאליות העובד במרכז "בת עמי" עובד בתנאי לחץ וחשוף לתכנים קשים, מצבי טראומה ומצוקה ברמה יום יומית כמעט.
בהדרכות וישיבות נחשפים קשיים והתמודדויות מורכבות הנוגעות לעבודה במרכז. כך עולה לא פעם הקונפילקט בין הנכונות לקחת חלק בעבודת המרכז מול החששות מפני החשיפה לתכנים קשים, השפעת העבודה על תפיסות שונות בנוגע ל"עולם" בכלל ולמשפחה בפרט, השפעה על תחושת המסוגלות והמקצועיות, העייפות הפיזית והרגשית , רגשות אשמה תסכול וכאב.
בהרצאה נציג קטעי "עדויות" של העובדות במרכז וננתח אותן. נבדוק האם מדובר בטראומה משנית מצב בו מתפתחים סימפטומים פוסט טראומטיים בתגובה לחשיפה לחומרים טיפוליים או טראומה עקיפה המתאפיינת בשינוי מקיף בהשקפות ותפיסות של המטפל. לבסוף, נסקור את מגוון הדרכים בהן אנו מנסים לסייע לעובדות ולמנע השפעות שליליות הנובעות מעבודה במרכז.

Powered by Eventact EMS