סדנאות להורים בני הקהילה האתיופית

author.DisplayName
המחלקה לעבודה קהילתית, אגף הרווחה- עיריית באר שבע, באר שבע
עיריית באר שבע אגף הרווחה והשירותים החברתיים, המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית, פרויקט PACT – עיריית באר שבע אגף הרווחה והשירותים החברתיים, באר שבע

סדנאות להורים בני הקהילה האתיופית

ראציונל:
בני העדה האתיופית חווים מעבר תרבותי דרמטי בבואם לארץ כה שונה בתרבותה מארץ מוצאם.להורים מקום מרכזי בהתפתחות הילדים ובחינוכם, אך המעבר התרבותי מערים קשיים על יכולתם למלא רבים מתפקודיהם בחברה מערבית, ובכלל זה התפקוד ההורי. קשיים אלה משפיעים על נגישות הילדים והתערותם במסגרות החינוך השונות. הורים יוצאי אתיופיה נאלצים להתמודד עם שינויים רבים הנובעים מהבדלים תרבותיים-חברתיים ניכרים בין ארץ המוצא לארץ הקולטת. תהליך הקליטה מטיל על ההורים את הצורך להתמודד עם ערכי התרבות של החדשים וכן את הצורך לרכוש מיומנויות חדשות נרחבות בתחום ההורי.
מטרות:
הסדנאות הינה מתן מענה לצורך זה, על מנת לאפשר את השתלבותם המוצלחת של הילדים והמשפחות בחברה הישראלית.
אופן הפעולה:
הנושאים נבחרו בקפידה מתוך שיחות אשר ערכנו עם אנשי מקצוע העובדים עם בני הקהילה, ממגוון גופים נרחב. שירותים רבים אינם נצרכים ע"י בני הקהילה בשל קשיי השפה ובכך נמנעים מהם. כתוצאה מכך, אינם יכולים לנצל את משאבי הקהילה ולהתפתח ונותרים הם במסלול הקיים. אי לכך, את המפגשים הנחו אנשי מקצוע דוברי השפה. המנחים הינם אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה המומחים בתחומם.
המפגש המסכם היה פורום אנשי מקצוע, בו נכחו נציגי בכירים מטעם השירותים השונים. חשיבות המפגש הייתה רבה, שכן לרוב תחושת בני הקהילה הינה כי הם בלתי נראים בעיני החברה.
מסקנות:
עיקר השיח שבתום המפגשים נגע לחשיבות הנגשת המידע החינוכי אליו הם כמהים. ניכר כי הצורך בכך הינו רב והחסך עמוק. במהלך המפגשים קיבלו ההורים מידע, אשר עבורם היה בעל משמעות רבה מאחר ורכישתו הופך אותם למעורבים מבינים בחיי ילדיהם ומפחית את התלות בגורמי חוץ.

ענת אהרוני
ענת אהרוני
Powered by Eventact EMS