שבוע יזמות- מקיף רבין- בית ספר כעוגן קהילתי

author.DisplayName
המחלקה לעבודה קהילתית, אגף הרווחה- עיריית באר שבע, באר שבע

ראציונל:
לאורך השנה, תלמידי חטיבת הביניים של נחשפים לתכני מנהיגות ומעורבות חברתית, במסגרת תכניות מוטב יחדיו ותפיסת בית הספר כעוגן קהילתי, הפועלות בבית הספר. כל זאת, בניסיון לחנך את דור העתיד לנתינה ומעורבות חברתית.
פרויקט היזמות מהווה פלטפורמה עבור תלמידי בית הספר להעניק מכישוריהם למרחב הציבורי הבית ספרי. הפרויקט מעודד את התלמידים לחשוב מהו אפיק ההתערבות הנצרך עבור בית הספר וכן ליישמו הלכה למעשה בהתאם לכישוריהם ויכולתם.

אופן הפעולה:
כל קבוצה וכל שכבה בבית הספר מובילה "מיני פרויקט", כאשר התלמידים הם האמונים על תכנונו וביצועו מתחילתו עד תומו.
התלמידים ערכו חשיבה משותפת, במסגרת שיעורי חינוך ובמסגרת הפעילויות החברתיות, במטרה לאתר את צרכי בית הספר, על פי תפיסתם אותו וחסרים בהם הם חשים. באופן זה, התלמידים לומדים לפתח חשיבה ביקורתית באשר לצרכי הקהילה אליה הם משתייכים וכן לפתח את הראייה העניין בנעשה סביבם.

מסקנות:
ניכר כי התלמידים מביאים לידי ביטוי יכולות וכישורים אשר מערכת החינוך הפורמלית אינה מאפשרת ביטויים. הפרוייקט מאפשר להם לתת דרור לחשיבה יצירתית ומגוונת ולפיתוח אישי בהיבטים שונים.
עצם העובדה כי תוצרי עמלם מוצגים במרחב הציבורי הבית ספרי מוסיפה לתחושת הגאווה והלכידות הקבוצתית \ כתתית. כמו כן, מוסיפה היא לתחושת הסיפוק והגאווה בדבר היצירה פרי ידיהם, המוצבת לעיני כל.

ענת אהרוני
ענת אהרוני
Powered by Eventact EMS