ניהול משמעותי ומציאת משמעות בניהול במציאות משתנה ניהול בעידן משתנה מאתגרת את המנהל לפעילות פרואקטיבית מקדמת צמיחה ומיטביות תוך מציאת משמעות (במודל סלוטוגוני מול פותוגני)

כוכי חזן cohihazan@walla.com
שרותי הרווחה, עיריית מעלות-תרשיחא

רקע
מנהלים בשירותי הרווחה נדרשים להתמודד עם מורכבות התפקיד העוסק בצמצום פערים חברתיים. ניהול משאבי זמן ותקציב מצומצמים, ניהול חרומים לאומיים ופרטניים. הטמעת רפורמות ברווחה ובבריאות בעידן משתנה של טכנולוגיות ותאוריות חדשניות. ניהול בעידן משתנה מאתגר את המנהלים לחשיבה אחרת להוות קולטני השינוי ומובילי השינוי. התהליך דורש התגייסות של המנהל לפנות עצמו במודע ממטעני הידע והסמכות הישנים ולהתרכז בחשיבה פעילה ואימוץ מודלים חדשים.
מטרות
המטרה להמליץ למנהלים לעשות פסק זמן להתבונן במשאבי הניהול לאמץ דפוסי חשובה חדשים ועיסוק של המנהל בחיפוש משמעות. שימוש בכלים מתחום הפסיכולוגיה החיובית והפיכתם כמשאבים מרכזיים בתהליך הניהול. העיסוק במשמעות הניהול ובחיים בכלל הינה שאיפה אנושית עתיקת יומין לחיות חיים משמעותיים כפי שכתב המחבר פרופ` ויקטור פרנקל מחבר רב המכר "אדם מחפש משמעות" אבי תורת הלוגותרפיה שפירושה טיפול נפשי רוחני באמצעות גילוי משמעות בחיים ובתפקיד. בניהול העדרה של משמעות יכולה להוביל לשחיקה, לניהול מטרות מפוזרות התמקדות במשימות השוטפות הלא חשובות ולתחושת עייפות.
המלצות
ש"י עגנון דיבר בספרו המלבוש משהו אותו משהו שנותן את הטעם של עשיית דבר מה בשלמות כי רק מה ששלם מביא את המשמעות המיוחלת ע"י האדם. העדרה של משמעות היא שעושה את חייו ותפקידו ריקים ריק קיומי ללא מטרה. ברוכה ללא תכלית. המטרה היא לסייע למנהלים למציאת משמעות בעשייה, להתמקד באיתור חזקות בתהליך הניהול להישען על תאוריות של פסיכולוגיה חיובית. היכולת להשתנות ולגייס שותפים לשינוי.
השיטה
בניית הזמן המאפשר לנהל להכניס תשוקות וחלומות. לבנות מטרות על ויעדים. לשרטט מפת מסע ולהגדיר תוצאות רצויות תוך לקיחת אחריות על התהליך. להוציא ישן מפני חדש... לסגל כלים חדשים במקום הישנים וללוות את זה בתהליך אימון מתאים. השינוי שיקרה הוא הנאה מהדרך ותחושה של עשייה משמעותית המפחיתה שחיקה והתיישנות. ומובילה לפריצת דרך בתהליך משמעותי בעידן של שינויים.

כוכי חזן
כוכי חזן
עיריה
Powered by Eventact EMS