פיתוח מערך מתנדבים

חוה נבון 1 ארלט מויאל 2 hadasg@bbm.org.il 3
1מנהלת מרכז עוצמה מורחב, האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק
2מנהלת האגף לשירותים חברתיים, עיריית בני ברק
3רכזת מרכז מיצוי זכויות מרכז עוצמה, האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק

אנו רואים במרכז המושתת על מתנדבים ערך עליון שמקדם ערבות הדדית וסולידריות חברתית. בנוסף עבודת ההתנדבות מקנה ערך ויוקרה בציבור, מסייעת בגישור בתוך הקהילה ומהווה מכפיל כוח לעבודת מיצוי הזכויות של עו"ס המשפחה. חברנו ליחידת ההתנדבות בעיר ולאחר תהליך גיוס ממושך יצאנו לדרך עם 26 מתנדבים.
מטרות:
המתנדבים הוכשרו ב-3 תחומים:
1. היבט משפטי – מתן ידע בהיבטים משפטיים של מיצוי זכויות כגון דיני עבודה, בטל"א, הוצל"פ וכוד`.
2. היבט פסיכוסוציאלי – הקניית מיומנויות ראיון, רגישות תרבותית, אתיקה מקצועית, מיומנויות תקשורת והקשבה.
3. למידה חווייתית – כדי לייצר אינטגרציה בין הידע לכלים, המתנדבים התנסו במתן ייעוץ דרך הצגות מקרה, משחקי תפקיד, דיונים קבוצתיים וכו`.
מסקנות והמלצות:
1. אנו בשלבים ראשונים של תהליך אפיון והתאמת תפקידים למתנדבים
2. הכשרת המתנדבים הינה מרכיב חשוב בקליטתם בתפקיד ומסייעת להם לתת שירות אפקטיבי שתואם את תפיסת העולם של המרכז.
3. תהליך קליטתם של המתנדבים במחלקה מלווה בקביעת נהלים בתחום שמירת סודיות והגדרת מקומו של המתנדב בתוך הצוות.

Powered by Eventact EMS