פעילות המרכז למיצוי זכויות להנגשת שירותים בקהילה

hadasg@bbm.org.il 1 חוה נבון 2 רעות כהן 3
1רכזת מרכז מיצוי זכויות מרכז עוצמה, האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק
2מנהלת מרכז עוצמה מורחב, האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק
3עו"ד מנהלת הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי ע"ש ג'ונתן שור ז"ל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

במסגרת פיתוח המענים של המרכז הבנו שעלינו לפתח קשרי עבודה משמעותיים עם שותפים במוסדות ממשלתיים, עמותות וארגונים במגזר השלישי וכן לגייס את תמיכתה של הרשות המוניציפאלית. באמצעות שותפויות אלו יצרנו "מסלולים ירוקים" – מתן שירות ישיר ללקוחות המרכז, אשר מגיעים בליווי מלווה /מתנדב מצוות המרכז בזמנים ושעות נוחות.
ממצאים:
עד כה ליווינו 156 לקוחות למוסדות הממשלתיים.
עד כה פיתחנו שותפויות עם ביטוח לאומי, הוצאה לפועל, עמידר, מגער, משרד השיכון, ארנונה, תאגיד המים מי-ברק, לשכת התעסוקה, כל זכות, ידיד, הקליניקה המשפטית בבר אילן, שיל ושכר מצווה.
בנוסף הסיוע המשפטי וחברת החשמל בתהליך הקמה.
מסקנות והמלצות:
1. אנו ממליצים על פיתוח ממשקים בין משרד הרווחה לגורמים ממשלתיים בדרגי המטה וכן על סנכרון בין המידע המשרדים הממשלתיים לטובת הלקוחות.
2. אנו רואים חשיבות רבה בליווי אקטיבי של לקוחות למוסדות הממשלתיים הן מבחינת רציפות הטיפול של המחלקה בכל תחומי החיים של הלקוח והן מבחינת הסיוע הקונקרטי שהלקוחות מקבלים מהשותפות של המלווים בתהליך.

הדס  גרינוולד
הדס גרינוולד
Powered by Eventact EMS