התערבות לקידום תעסוקת נשים

BAORLY@jerusalem.muni.il הילית ישראל
המחלקה לפיתוח מנהיגות וקידום נשים, עיריית ירושלים

רקע/רציונל
בירושלים מתגוררות מעל 300,000 נשים בגיל עבודה וממגוון מגזרים רחב. מועסקות: 82% מהיהודיות, כ20% מהערביות ו68% מהחרדיות (נתון ארצי) (למ"ס 2013). רבות מועסקות במשרות חלקיות, ועבור שכר נמוך ולכן אינן ממצות את הפוטנציאל התעסוקתי.
דאגה נוספת עולה מניתוחי מגמות עולמיים על פיהן בעקבות תהליכי המיחשוב, מקצועות שונים הולכים ומצטמצמים.

מטרות, שיטות (המחקר או ההתערבות)
בקידום למיצוי תעסוקתי נדרשים מענים שונים לאוכלוסיות שונות-לבעלות השכלה אקדמית ולנעדרות השכלה, לקבוצות גיל ולמגזרים שונים. הכרת המגוון הכרחית ליצירת יוזמות רלוונטיות- סקרי צרכים, היכרות עם צרכי השוק בעיר והבנת המגמות העולמיות, הובילו למספר יוזמות:

  1. תיירות חוויות חברתית – קהילות נשים בעלות כישורים ונסיון , לאירוח בבתיהן קהל מהארץ ומהעולם לחוויות ייחודיות מתרבותן. התוכנית פועלת זו השנה החמישית, התחלנו עם 20 נשים וכיום חברות 100 נשים.
  2. משכמך ומעלה-תכנית לצעירות ולסטודנטיות, המציגה תכנים מקצועיים, טיפים, והשראה מנשים מצליחות במבחר תחומים. התוכנית פועלת זו השנה השלישית. פתחנו עם 120 נשים ובשנה האחרונה 350 משתתפות.

ממצאים
התכניות נשים וסיפורים וסטודיה, מארחות 15,000 תיירים בשנה ומספקות תעסוקה למשתתפות הפרוייקטים תוך גמישות באיזון בית-עבודה. משובי התכנית משכמך ומעלה, מעידים על חשיבות ההיכרות עם התכנים, לשיקולים בתכנון ובניית הקריירה.

מסקנות והמלצות יישומיות
הצלחתן של התכניות נשענת על למידה דייקנית של החומר-היכרות עם האתגרים האופיניים יותר לנשים, הבנת המגוון התרבותי והפיכת רב-התרבותיות מאתגר ליתרון, למידת מגמות עולמיות וקשב רב לניתוחים על ההשלכות העתידיות שלהן.
אנו ממליצות על בניית מענים תעסוקתיים והעשרות, המותאמים אופטימאלית, הן לאוכלוסייה והן לרחשי השוק, היוצרים ברמת הפרט-נשים בעלות עוצמה ועצמאות כלכלית.
ברמת הקהילה והחברה-יצירת קהילות נשים ורשת חברתית חזקה המאפשרת יציבות שיתופי פעולה ותמיכה הדדית.

אורלי בן אהרון
אורלי בן אהרון
Powered by Eventact EMS