תהליכי שיתוף ציבור בפיתוח מרחב ציבורי כחלק ממיזם PLACEMAKING

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
תכנית מוטב יחדיו, עיריית באר שבע אגף הרווחה והשירותים החברתיים, המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית וג'ויינט אשלים

רקע
תוכנית "מוטב יחדיו" המשותפת לעיריית ב"ש אגף הרווחה ולג`וינט ישראל פועלת במתחם שכונתי לפיתוח חוסן קהילתי באמצעות פיתוח שירותים, עידוד מנהיגות ומעורבות תושבים ושיתופי פעולה מגוונים.
השכונה בה פועלים הינה ותיקיה ומאופיינת ברב תרבותיות של עולים וכוללת הורים, ילדים, מש` חד הוריות וקשישים, מרביתם מוכרים לשירותי הרווחה. אחת מהסוגיות המעסיקות את התושבים מתייחסת למרחב השכונתי שמרביתו נמצא במצב של הזנחה פיזית קשה. התושבים הצביעו במיוחד על רחבה מרכזית רחבת ידיים הנמצאת במצב הזנחה מתקדם. התוצאה הינה חוסר שביעות רצון ושייכות של התושבים לשכונה ולקהילה בה חיים.
לאור מצב זה הוחלט לפנות לקול קורא של מיזם
העוסק בבניית קהילה באמצעות פיתוח מרחב ציבוריnegev-new

מטרות
המיזם מתייחס להפיכת הרחבה למקום מפגש קהילתי תוסס, באמצעות שדרוג פיזי ואומנותי של הרחבה, כאשר הדגש הינו על מעורבות חברתית הכוללת שיתוף הציבור החל משלביו המוקדמים של הפרויקט. מטרותיו:

 • הבניית עוגן שכונתי המספק מענה איכותי לשעות הפנאי
 • הקטנת תופעת השוטטות
 • חיזוק חוסן קהילתי, הגברת תחושת שייכות וגאווה שכונתית
 • הגברת מעורבות התושבים ולקיחת אחריות לאיכות חייהם

שיטות התערבות

 1. תהליך שיתוף ציבור : קבוצות מיקוד מקדימות עם כ 300 תושבים. בהמשך התקיים אירוע שיתוף ציבור יוקרתי באמצעות שולחנות עגולים ונציגות עירונית, בהשתתפות 300 תושבים.
 2. פעילות שוטפת ברחבה: אחת לשבוע התקיימו פעילויות חברתיות לילדים
 3. רתימת אגפי העירייה השונים לפיתוח הרחבה ואיתור אנשי מקצוע מתאימים להובלת התוכנית

ממצאים ומסקנות

 1. תהליך ארוך המחייב שיתופי פעולה ולמידת שפה מקצועית של אנשי מקצוע מתחומי ההנדסה, אחזקה, איכות סביבה וכו`
 2. חשיבות רתימת בעלי תפקידי מפתח בעיר לטובת גיוס משאבים לפיתוח הפיזי
 3. תהליך שיתוף ציבור עם התושבים הינו קריטי להצלחת המיזם
 4. חשיבות שיתופי פעולה עם ארגונים רבים לטובת שמירה על המקום לאורך זמן ופיתוח פעילויות מגוונות במקום
חופית בן-אהודה
חופית בן-אהודה
Powered by Eventact EMS