פרויקט למידה מהצלחות אגף הרווחה והשירותים החברתיים באר שבע

אתי כהן לילך שגיב תמי אובה
אגף הרווחה, המחלקה לשירותים חברתיים באר שבע

תקציר- אגף הרווחה והשירותים החברתיים בבאר שבע שם לו למטרה ללמוד מהצלחות. הפרויקט האגפי צמח בהובלתה של מנהלת האגף יחד עם מדר"צ שמונתה כרפרנטית לנושא ובשותפות עם מכון ברוקדייל ואוניברסיטת בן גוריון. פרויקט זה הוא ראשון מסוגו בארץ והוא שם במרכז את הידע והמומחיות הן של הפונה והן של העובד הסוציאלי ובכך רואה ומחזק את שניהם.
רציונל / רקע – גישת "למידה מהצלחות" שואפת ליצור סביבה המעודדת למידה משותפת ומתמשכת בארגונים. הפרויקט מבוסס על גישת הכוחות המהווה חלק מתפיסת האגף. גישה זו אשר מדגישה את הכוחות, היכולות והמשאבים של הפונים והעובדים הסוציאלים אשר עובדים עימם, במקום התמקדות בפתולוגיה, בעיות וחולשות הדורשים פתרונות (כהן, 2000).
ההנחה היא כי איתור, תעוד והפצה של סיפורי הצלחה יובילו ללמידת עמיתים ולהעצמתם של כלל המעורבים בפרויקט. הדבר מתקשר לגישת הלמידה מהצלחות בעבודה סוציאלית של פרופ` יונה רוזנפלד (1997).
מטרות- למידה מסיפורי הצלחות של עובדים סוציאלים ופונים באגף לשם איסוף ידע על דרכי התערבות מוצלחות של עובדים סוציאליים ולהסיק מכך על שיפור דרכי העבודה בעתיד.
ממצאים – בסופו של התהליך יצא לאור ספר אשר בו יתועדו סיפורי ההצלחה מנקודת מבטם של העו"ס ושל הפונים. הסיפורים נאספו ע"י ראיונות שבוצעו ע"י סטודנטיות שנה ג` לעו"ס אשר השתלבו בפרויקט והוכשרו ע"י מנחה ממכון ברוקדייל לקיים ראיונות ממוקדי הצלחה. הספר ייכתב וייערך ע"י מכון ברוקדייל בשיתוף הצוות מאגף הרווחה.
המלצות יישומיות- הספר יופץ בקרב העו"ס באגף, קברניטי העיר, מטופלים וכד`. הפצת ההצלחות תעצים את כל המעורבים בתהליך ובסופו של דבר גם את אגף הרווחה והשירותים החברתיים.

Powered by Eventact EMS