"לגדול בריא" קבוצה לילדים עם עודף משקל והדרכה להורים – כפר בית ג`אן

nisreen.k@meuhedet.co.il 1 נרדין פראן דבאח 2 פארס ח'ורי 3
1השרות לעבודה סוציאלית, מאוחדת, בית ג'אן
2מערך תזונה ודיאטה, מאוחדת, בית ג'אן
3מערך פיזיוטרפיה, מאוחדת, בית ג'אן

בעשורים האחרונים, חל בישראל גידול ב-3% במספר המתבגרים הסובלים מהשמנה בכלל האוכלוסייה.
במחקרים נמצא כי ההורים הם "סוכני השינוי" הטובים ביותר להרגלי התזונה במשפחה. בקבוצות שבהם הייתה מעורבות הורים, נמצאה הצלחה גדולה יותר מאשר בקבוצות של ילדים בלבד.
המחלקה לקידום בריאות במאוחדת, בשיתוף מערך התזונה והשירות הסוציאלי פיתחה תכנית התערבות הכוללת היבטים תזונתיים ורגשיים תוך עבודה על יצירת שינויים בתא המשפחתי.
בעקבות איתור מספר רב של ילדים עם השמנת יתר במרפאת בית ג`אן - כפר דרוזי בגליל, הוקמה קבוצה בסיוע צוות המרפאה המודע לחשיבות ניהול אורח חיים בריא.
מטרות :

• מתן כלים לניהול אורח חיים בריא הכולל תזונה, פעילות גופנית והתמודדות רגשית.

• ירידה במשקל ,הגברת הפעילות הגופנית ושינוי במאזן האנרגטי.

שיטה:
הפעלת קבוצה פסיכו-חינוכית, בהנחיית עו"ס ודיאטנית קלינית.

התקיימו:
אינטייק ע"י רופא ילדים , עובדת סוציאלית ודיאטנית קלינית.
10 מפגשי הורים
4 מפגשי ילדים
15 מפגשים- פעילות גופנית

יעדים להורים

• העלאת מודעות לתפקיד ההורי ולדוגמה האישית כבסיס לשינוי

• מתן ידע וכלים פרקטיים למימוש בחיי היומיום ויצירת דיאלוג משפחתי חדש

יעדים לילדים

• היענות להשתתפות בפעילויות הקבוצה והענות לביצוע שינויים

• מתן כלים וידע בתחום התזונה והתמודדות רגשית מול סביבה פוגעת

ממצאים ומסקנות:
היתה השתתפות של 100% בכל המפגשים . הילדים התלהבו מהפעילות המגוונת בסדנא.
ההורים דיווחו על שינוי משמעותי באורח החיים הכלל משפחתי, הן בהרגלי התזונה והן בפעילות הגופנית.
בתום הסדנא חלה ירידה ב-BMI בקרב הילדים בין % 2-5 ( ממצאים יוצגו בכנס)
הסדנאות מהוות בסיס ליצירת שינוי ויש להרחיבן לאוכלוסייה בכלל ולחברה הערבית בפרט.

נסרין כרייני
נסרין כרייני
Powered by Eventact EMS