תכנית מעטפת לטיפול בקשישים דוברי רוסית

ג'ורדנה די סגני ולסקי dsgiordana@jerusalem.muni.il
לשכת רווחה פסגת זאב, עיריית ירושלים

רציונל: בשכונת פסגת זאב בירושלים, מתגוררים כ-5,000 קשישים, מתוכם 2,520 עולים, בהם 2,178 יוצאי ברית המועצות לשעבר. אחד הקשיים הבולטים הוא תחושת הבדידות וההדרה שחשים עולים דוברי רוסית בקהילה. תהליך הגירה הוא לרב תהליך משברי וכשמדובר באוכלוסיית הקשישים המשבר מועצם בגלל הקושי לשינוי בגיל זה. הקשישים מתמודדים עם מגוון קשיים: בדידות (לרוב מדובר באוכלוסייה עם רשת משפחתית מצומצמת), קשיי שפה, קושי במיצוי זכויות והתמודדות עם מעברים בתחנות חיים.

מטרות: • חיזוק תחושת שייכות לקהילה • הפגת הבדידות • קידום מיצוי זכויות

שיטה: תכנית מעטפת מציעה שילוב של שלושת המתודות: פרטנית, קבוצתית וקהילתית, לתמיכה באוכלוסייה זו על רצף המעברים בתחנות החיים.

תכניות קהילתיות: • הכשרת פעילים קשישים דוברי רוסית, לשיפור פני השכונה ותנאי תחבורה. • הפעלת מתנדבים דוברי רוסית במתן שירותים מגוונים, כגון ביקורי בית שבועיים, שירותי צילום מקצועי באירועים קהילתיים, שירות תרגום מסמכים, התנדבות בלשכת הרווחה, עריכה ופרסום של עיתון מקומי ברוסית ויציאות לקונצרטים.

תכניות קבוצתיות: • "זריקת מרץ"-תכנית הפגתית לקשישים מטפלים בבני זוג סיעודיים • קבוצת תמיכה לעיבוד האבל לאלמנים/ות, אשר לאחרונה נהפכה לקבוצה לעזרה עצמית.

מתודה פרטנית: מעקב טלפוני לבודדים; קבלת קהל ע"י סומכת דוברת רוסית ומתן שירות רווחה באמצעות צוות דובר השפה הרוסית. כל הפעילויות הן רגישות תרבות, מוגשות בשפה הרוסית ולוקחות בחשבון דפוסי האוכלוסייה לדוגמא: צריכת תרבות גבוהה, צורך בציון אירועים שנתיים כגון יום הניצחון, תחילת השנה האזרחית החדשה וימי הולדת.

ממצאים: הקשישים מדווחים על חיזוק תחושת השייכות לקהילה, שיפור ברווחה האישית מהיותם פעילים ובעלי משמעות לשכונה ולחברים, על סיפוק מהצלחתם לשחזר את מעמדם בחו"ל: שם היו פעילים, בעלי משרות ועסוקים בעשייה משמעותית. בפעילויות אלו הם ממשיכים לצרוך תרבות וליהנות מחברת השווים. מודעים לזכויות ולשירותים ומגיעים לפעילויות באופן עקבי וסדיר.

מסקנות: • התאמה תרבותית מקסימלית בנתינת השירות היא גורם קריטי להצלחה • צוות מקצועי מחויב מהווה גורם משמעותי להצלחת התכנית • פעולה בשלוש מתודות במקביל, מקדמת את השגת המטרה

ג'ורדנה די סגני ולסקי
ג'ורדנה די סגני ולסקי
Powered by Eventact EMS