טיפול משולב יחודי לצעירים וצעירות שנמצאים במצב סיכון על רקע פגיעה מינית

לי גרינבלט-קמרון leegreen@netvision.net.il 2 רונית אלקיים 1 סמדר ריעני 3 אלון חזקיה 2 חיים ברקוביץ 2 יולי מלניקוב 2
1אגף לשירותים חברותיים, יחידת רונ"ן, בת-ים
2אגף לשירותים חברותיים, יחידה לטיפול בטראומה מינית במרכז לשלום המשפחה, בת-ים
3אגף לשירותים חברותיים, מנהלת היחידה לטיפול בטראומה מינית במרכז לשלום המשפחה, בת-ים

רציונל: טראומה מינית בגיל צעיר נחשבת לטראומה המערערת את תחושת הביטחון בעולם, בעצמי ובאמון הבסיסי באחרים. הפגיעה הקשה ביחסי אמון נובעת מזה שאדם שתפקידו לשמור על הילד/ה הוא זה שפגע בו/בה. כתוצאה צעירים וצעירות בסיכון על רקע טראומה מינית מתקשים ליצור קשרים אינטימים, חשים בדידות ואינם מסוגלים להשתלב בחיים נורמיטיבים ובשוק העבודה. קשיים אלו מחייבים התערבות טיפולית יחודית שמספקת את הצרכים הקיומיים הבסיסיים כמעטפת לטיפול נפשי.
מטרות: הצגת מודל של שיתוף פעולה טיפולית יחודית בין יחידת רונ"ן, יחידה המטפלת בבני נוער וצעירים המתמודדים עם קשיים בתחומים שונים, לבין יחידת הטיפול בטראומה מינית במרכז לשלום המשפחה. מטרת שיתוף הפעולה היא סיפוק הצרכים הקיומיים הבסיסיים לצעירים ולצעירות הנמצאים בסיכון כמעטפת שמאפשרת קשר טיפולי.
התערבות: התחלת ההתערבות ממוקדת בחיזור אחר הצעירים והצעירות ובניית קשר ע"י הצוות של יחידת רונ"ן וניידת עמותת על"ם. בניית הקשר נעשית באמצעות סיפוק צרכים קיומיים בסיסיים כגון מזון, דיור, תעסוקה, פרנסה, בטחון ועזרה במיצוי זכיוית. הדגש עובר להכנה מקדימה לטיפול נפשי ופניה ליחידה לטיפול בטראומה מינית של המרכז לשלום המשפחה. הטיפול הנפשי מתמקד בשורש הכאב העמוק שמסתתר בתוך סודות ובושה על רקע טראומה מינית. ההתערבות כרוכה בהחזקה תמידית בכל השלבים ושיתוף פעולה מתמשך בין יחידת רונ"ן לבין המרכז לשלום המשפחה.
ממצאים: שיתוף הפעולה בין יחידת רונ"ן ויחידת הטיפול בטראומה מינית מאפשר מעטפת שירותים למתן טיפול הולם לצעירים וצעירות בסיכון על רקע טראומה מינית.
מסקנות: מעטפת שירותים נחוצה על מנת לספק טיפול הולם לצעירים וצעירות הנמצאים בסיכון על רקע טראומה מינית.
המלצות יישומיות: מומלץ לפתח וליישם את מודל ההתערבות במרכזים המטפלים בצעירים ובצעירות בסיכון על רקע פגיעה מינית.

לי גרינבלט-קמרון
לי גרינבלט-קמרון
עובדת סוציאלית, מרצה
אוניברסיטת אריאל
Powered by Eventact EMS