מלב אל לב - קבוצת עיבוד רגשי לצוות האחיות ביחידה לטיפול נמרץ לב

ayajaber01@gmail.com ד"ר עפרה ארן
השירות לעבודה סוציאלית, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקווה

רקע ומטרות
בעקבות אירועים קשים של פטירת ילדים במחלקת לב, עלה צורך למסגרת תומכת רגשית לאחיות המחלקה. נבנתה מסגרת קבוצתית במטרה לשפר איכות חיים ותפקוד של הצוות הסיעודי במחלקה, ולסייע בהתמודדות עם החולים ועם החברים לצוות.
מהלך ושיטה
הקבוצה הייתה בהנחיית שתי מנחות: עובדת סוציאלית ופסיכולוגית המחלקה. ההנחיה הייתה בשיטת התערבות קבוצתית אינטנסיבית קצרת מועד בגישה דינאמית. התקיימו 6 מפגשים, והשתתפו 6 אחיות. הנוכחות הייתה מלאה לאורך כל המפגשים.
הישגים
1. האחיות המשתתפות דווחו למן המפגש הראשון על הצורך במסגרת שכזו, ומהמפגש השני חוויות שינוי והטבה באיכות החיים במחלקה.
2. ניכרת יכולת לעיבוד רגשי עם השפעות מידיות על תפקודן במחלקה וחווית שביעות רצון. הועלתה תובנה להיבט הרגשי של העבודה, ההשפעה שלו על התפקוד שלהן במחלקה ומחוצה לה.
3. המשתתפות מבטאות תחושה של שותפות קולגיאלית בתכנים ובחוויות. וכתוצאה, תחושת סולידריות ותמיכה.
4. כמנחות האמונות על החלק הפסיכוסוציאלי במחלקה – הקבוצה אפשרה לנו להכיר וללמוד על הצרכים של הצוות והחולים, מעבר למתגלה בעבודה היומיומית.
מסקנות והמלצות
מדובר במחלקה המפגישה את העובדים עם מצבים טראומתיים על בסיס קבוע. לכן ניכרת חשיבות רבה להכלה הרגשית והתמיכה לצוות, למניעת שחיקה וצמצום נזקים מצטברים:
• לאור העובדה שמסגרת חדשה זו של קבוצות עיבוד רגשי מעלה עמידות ומצמצמת שחיקה, חשוב לשמור על תהליך מתמשך עם כל צוות המחלקה.
• בשל צורך לעיבוד מידי של אירועים דרמטיים חיברנו נוהל קבוע של Debriefing, שכולל עיבוד האירוע עבור כל העובדים במחלקה, שהיו מעורבים בטיפול במקרה.

איה חאג' יחיא
איה חאג' יחיא
Powered by Eventact EMS