קבוצה להורים למתבגרים העושים שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים

shiranaway555@gmail.com 1 משה שפיז 2
1אגף הרווחה, עיריית ירושלים, היחידה לטיפול במתבגרים
2מכון סאמיט ועיריית ירושלים, מרכז מהות- מרכז הורים למתבגרים

רציונל:
הקבוצה נבנתה כמענה לצורך שעלה בקרב הורים למתבגרים המשתמשים בחומרים.
הקבוצה הוקמה לאור העלייה הדרמטית של מתבגרים המשתמשים בסמים והקושי הרב של ההורים אל מול התופעה. מניסיוננו אנו עדים למצוקה הייחודית של הורים אלו.
ההנחה היא שכאשר הורים מקבלים מענה, המתבגרים מגיבים לכך ורווחתם הנפשית גדלה.
מטרות הקבוצה:
-לספק ידע על גיל ההתבגרות, שימוש בחומרים והקשר ביניהם.
- להביא את הקול של המתבגרים באופן בו ההורים יכולים להקשיב.
- לאפשר מרחב להתבוננות בהורות ובקשר עם המתבגרים המשתמשים
-מתן כלים ומקור תמיכה להתמודדות עם מצב מורכב זה.
מבנה:
הקבוצה כללה 19 מפגשים בני שעה וחצי. הפגישה החלה בסבב פתיחה, בו המשתתפים הוזמנו לשתף ברגשותיהם ובהדהודים מהמפגש הקודם.
כל מפגש הוקדש לנושא מסוים. המפגשים יוצרים רצף של שפה וידע, זאת תוך הקשבה לתהליך ולצורך של חברי הקבוצה.
המפגשים הסתיימו בסבב סיכום.
ממצאים:
ישנו צמא בקרב ההורים לידע וכלים ממקור מקצועי.
עלה צורך של ההורים לקבוצת השתייכות המתמודדת עם קשיים דומים.
מצאנו כי ההורים חווים כישלון ובושה ושומרים על הבעיה בסוד.
נחשפנו למגוון של דעות בקרב ההורים על הרצף, שבין תומכי לגליזציה לבין הרואים כל סם
באותה החומרה.
ניכר כי למרות הנגישות למידע, ההורים גילו בורות בכל הקשור לסמים.
במהלך הקבוצה, התרחשו מקרי חירום רבים עם המתבגרים המשתמשים.
מסקנות:
לדעתנו זהו שירות הכרחי.
יש לעודד הורים לאזור אומץ לפנות לעזרה ולגייס תמיכה רחבה בסביבתם הטבעית
לאור אינטנסיביות מקרי החירום במהלך הקבוצה וההצפה הרגשית, ראוי שקבוצה זו תהיה ארוכת טווח.
השילוב בין מנחה המגיע מתחום הנחית הורים למנחה המגיע מתחום הטיפול במתבגרים נראה חיוני.

שירן בוזגלו
שירן בוזגלו
Powered by Eventact EMS