שותפות במעבר למודל של קהילה תומכת

יפעת פריד ifatfrid@gmail.com
בריאות הנפש, קבוצת גיא, באר שבע

הוסטל "בית גיא" היה הוסטל המיועד למתמודדים צעירים. בארבע השנים האחרונות, העבודה המשותפת עם המתמודדים הצעירים הונחלה והושתתה כחלק בלתי נפרד מהעבודה השיקומית היומיומית בהוסטל. לפני כשנה וחצי, בחשיבה משותפת של הצעירים עם צוות הקהילה ועם יזם השירות, הוחלט על מעבר למודל של קהילה תומכת, זאת מתוך הבנה כי הצעירים מעוניינים לעשות תהליך שיקומי משמעותי המתרחש ומתקיים באופן המשולב ביותר בקהילה , זאת בשל הרצון להמנע מהסטיגמה החברתית המתקשרת "להוסטל" וכן בשל כמיהה לדיור המותאם לגילם ולרצף ההתפתחותי שלהם.
השותפות בין המתמודדים הצעירים לצוות ההדרכה והצוות המקצועי לקראת המעבר למודל של קהילה תומכת "בית גיא" , החלה משלב הבנת הצורך, השתתפות בצוות היגוי רב משתתפים, דרך בניית מודל ייחודי שעונה על צרכי המתמודדים הצעירים , בניית איפיוני הבתים, חלוקה של המתמודדים לבתים, בניית הגדרות התפקיד של אנשי הצוות ועד לעיצוב בתי הקהילה.
שותפות זו הייתה מאתגרת והציבה לא פעם דילמות, שאלות ודרשה מכולנו לא פעם לעצור,לדייק ולמקד את הדברים שהשותפות תמשיך להתקיים. לצד אתגרים אלו, העשייה המשמעותית המשותפת, להשמיע את דעותיהם ואת רצונם, דבר שהוביל לפיתוח מענה המדוייק ביותר לצרכיהם, ובמקביל הוביל להתפתחות משמועתית בתהליך הפרטני של כל אחד מהם ובהתפתחות האישית-מקצועית של כל אחד מאנשי הצוות.
כיום, כשמונה חודשים לאחר המעבר, אנו מייחסים את תהליך תכנון המעבר ויישומו באופן המוצלח ביותר לתהליך המשותף עם המתמודדים הצעירים. אין ספק כי העשייה המשותפת, שבה ניתנו מקום והתייחסות לכל מתמודד צעיר ולכל איש צוות סייעה רבות בתהליך ההשתלבות במודל הקהילה החדש שלנו.

יפעת פריד
יפעת פריד
Powered by Eventact EMS