"הכוח לבחור "– סדנא טיפולית למיתוג עצמי, לנשים מכורות לאלכוהול וסמים

תמי אובה tami.ouve@gmail.com
אגף הרווחה, המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים, באר שבע

רציונל: מרכזי הטיפול בהתמכרויות מתייחסים שנים להתמכרות נשים באופן ייחודי, ששם דגש על המבנה האישיותי של נשים, טראומות שעברה, , היותה אם, הקונטקסט החברתי שבה נמצאת, וההעדר התמיכה אותה היא חווה. ייחודו של פרויקט זה הינו הן באמצעי בו בחרנו והן בשיתוף פעולה ייחודי המשלב נשים מכורות לאלכוהול עם נשים נפגעות סמים, המאופיינות בעיקר בהיותן אימהות חד הוריות לילדים קטינים בסיכון, עם היסטוריית חיים מורכבת, בודדות, צעירות ללא קהילה תומכת, וללא משאבים אישיותיים ומערכתיים, חלקן עוברות תהליכי עלייה ומשבר קליטה, רובן מתקשות להתגייס לטיפול מפחד, הכחשה והעדר אמון במטפלים ובעצמן, ואי לכך נוצר מעגל סגור של כניסה למצבי חיים מתסכלים וחזרה לשתייה כדרך התמודדות מרכזית. להלן מוצע פרויקט המורכב מתהליך קבוצתי, סדנת מיתוג עצמי שתהווה מקום להבעה ,שיתוף רגשי , העצמה ופלטפורמה לשינוי תודעתי של תפיסת והערכת העצמי של הנשים ותהווה גשר לקבוצה דינמית . מטרות: 1.חיזוק ביטחונן העצמי , שייכות והעצמה , 2. חיזוק אמונה ביכולת הבחירה והשליטה על חייהן .3. יצירת חוויה חיובית שיאפשר שיח משמעותי וכנה בין הפנים לחוץ, 4..הרחבת דרכי הבחירה לאור הכרות עם האלטרנטיבות העומדות ברשותן .5. ביסוס החוזקות החיצוניות והפנימיות כדרך לבניית ה"אני" שלי מטרות ויעדים. שיטות וממצאים : סדנת תדמית בת 8 מפגשים הכוללים תרגולים חוויתיים,משחקי תפקידים וצילום , שהתקיימו במקום נטרלי, באווירה מקבלת. המתייחס לנושא אוניברסלי שאינו מאיים ומשמש גשר בין החשש לפתוח סוד והסטיגמה שאופפת לבין צורך בשיתוף התמודדותן עם ההתמכרות והשלכותיה. סביב ההתנסויות השונות וחווית ההצלחה הצליחו הנשים ולהקדיש לעצמן שעות פנאי , כמו כן התעוררו תחושות העצמה ורצון לקחת חלק בקבוצות הבאות .צפינו בשינוי בביטחון העצמי, שימת לב לפרטים בהצגת העצמי, רצון להציג את האני החדש, יציאה של חלק מהבנות לראיונות עבודה, לעבודה ולימודים. בקרב העובדים זה יצר שינוי תפיסתי לגבי התאמת המענים הניתנים לצרכי האוכלוסייה, המשך קיום קבוצות גשר טרם כניסתן לטיפול הדינמי האינטנסיבי.

תמי אובה
תמי אובה
המרכז לטיפול בנפגעי אלכהול והימורים
Powered by Eventact EMS