"כאב שקוף"- הטמעתו של שרות פסיכוסוציאלי למטופלי פוריות כחלק אינטגרלי משרות רפואי

Zivit Worcman zivitv@gmail.com 1 אליה עוזיאל 3 ד"ר אליהו לויטס 2 ד"ר איריס הר-ורדי 2 ד"ר צביה בירמן 4 פרופ' איתן לוננפלד 5
1השרות לעבודה סוציאלית, היחידה להפרייה חוץ גופית, החטיבה למיילדות ולגניקולוגיה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, שרותי בריאות כללית, באר שבע
2היחידה להפרייה חוץ גופית, החטיבה למיילדות ולגניקולוגיה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, שרותי בריאות כללית, באר שבע
3השרות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, שרותי בריאות כללית, באר שבע
4קליניקה פרטית, ירושלים
5החטיבה למיילדות ולגניקולוגיה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, שרותי בריאות כללית, באר שבע

רקע: המודל הביו-פסיכו-סוציאלי (Engel 1977) הכניס לשיח הביו-רפואי, את הצורך להתייחס בטיפול בחולי ובמגבלה גם להיבטים הפסיכולוגיים והחברתיים הקשורים אליה. ברוב היחידות להפריה חוץ גופית בארץ נפקד משך שנים מקומו של איש בריאות הנפש האמון על החלקים הפסיכו-סוציאליים ותחום זה נותר מיותם, בעוד הטכנולוגיה ודרכי ההולדה התפתחו והתגוונו באופן משמעותי. מהספרות המחקרית העוסקת בנושא מוכרות לנו ההתמודדויות התוך-אישיות, הזוגיות, המשפחתיות, החברתיות והתפקודיות המיוחדות לאוכלוסייה זו. ברחבי העולם המערבי מקובל כי הערכה פסיכו- סוציאלית והתערבות בהתאם הינן חלק מהטיפול בקשיי הפוריות.
מטרות:

  1. ביסוס שרות פסיכו-סוציאלי ביחידת IVF במרכז הרפואי סורוקה כחלק אינטגראלי מהטיפול באוכלוסיית היעד.
  2. הובלת מהלכים ברמה הארצית לטובת ביסוס שירותים למטופלי פוריות, ביחידות IVF בפרט ובקהילה בכלל.

שיטה:
נבנה מודל ייחודי, המגדיר התערבות עו"ס כשיגרה בתהליך קבלה של זוגות לטיפול ביחידה – שיחת ייעוץ זוגית, ובהמשך התערבות טיפולית (פרטנית, זוגית, קבוצתית) מותאמת עפ"י הערכה הפסיכוסוציאלית. הצטרפות העו"ס לתהליכים ארציים והובלת אחדים מהם לטובת הגדלת המודעות גם בקרב קובעי מדיניות.

ממצאים:
אחוז ההיענות לשיחת הייעוץ הינו גבוה. מתקבל משוב חיובי מהמטופלים. ניתן להסיק מכך כי חשוב ומשמעותי "לפנות זמן ומקום" לשיח הרגשי שנמצא כ"כ פעיל ומשמעותי בתהליך כולו.
במהלך השנים האחרונות הבשילו תהליכים ארציים שהובילו לביסוס והרחבת השרות הפסיכוסוציאלי הניתן למטופלי פוריות, כדוגמת: פורום IVF למטפלים, הוועד הארצי של קבוצת העניין באגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה).

המלצות:
ההתערבות הייעוצית, מול כל מטופל שמתקבל ליחידה, בנקודת זמן זהה מחייבת בחינה מחקרית של האפקט הטיפולי שיש להתערבות גורפת זו.
יש להמשיך ולקדם את העשייה בהיבט הארצי, בפרט בקידום תהליכי הכשרה של אנשי מקצוע בתחום ואל מול קובעי המדיניות.

Zivit Worcman
Zivit Worcman
Powered by Eventact EMS