"כמו מעגלים במים" הכשרת קציני מבחן בתחום הטיפול הקבוצתי לעוברי חוק

author.DisplayName author.DisplayName
משרד הרווחה, שירות המבחן למבוגרים, תל אביב

תהליך התפתחות הטיפול הקבוצתי בשירות המבחן למבוגרים בשנים האחרונות, וכתוצאה מכך שזירת תפקיד המנחה הקבוצתי בזהותו של תפקיד קצין המבחן, הביאו להבנייה של הכשרת קציני המבחן לתפקיד מנחה קבוצה טיפולית לעוברי חוק.
כמו אבן שנזרקת למים ויוצרת סביב המקום בו נגעה מעגלים מתרחבים, כך תכנית ההכשרה שיועדה בתחילתה לקציני המבחן הצעירים בלבד, יצרה עבור הארגון תהליכי למידה והתפתחות מקצועיים בתחום הטיפול הקבוצתי עם עוברי חוק.
קצין המבחן בתפקידו כמטפל קבוצתי נדרש למיומנות ייחודית ביכולתו לטפל באמצעות סמכות. המטפל תחת סמכות נדרש להשתמש בכוח תפקידו לטובת המטרות הטיפוליות. הסמכות מורכבת מהתפקיד הפורמאלי, ממשימתו הארגונית והחברתית אולם גם מהסמכות הפסיכולוגית של הקשר שנוצר בין מטפל ומטופל. המפגש בין המרכיבים הללו בתפיסת התפקיד של קצין המבחן יוצרים דיאלוג שלעיתים הוא סוער ומתוח, לעיתים סותר ומתעמת ולעיתים משלים.
תכנית ההכשרה מזמינה את קציני המבחן לשלושה מרכיבי למידה והתנסות במהלך שנת עבודה (10 חודשים):
1. הקניית ידע מתחום הטיפול הקבוצתי ומתחום הטיפול בעוברי חוק.
2. תצפית על קבוצה פעילה והדרכה על התצפית.
3. התנסות בהנחיית קבוצה והדרכה לימודית על ההנחייה.
תכנית זו מהווה מרחב שמטרתו לאפשר לעובדים הצעירים תהליך הדרגתי של גיבוש זהותם ותפיסת עולמם הטיפולית. במרחב זה שבו קיימות למידה, תצפית והתנסות, מסופק לקצין המבחן "מרחב משחק" (ויניקוט 1971) שמאפשר ללמוד מתוך החוויה הפנימית לצורך אינטגרציה של עולמות התוכן של הטיפול הקבוצתי בעוברי חוק.
תהליכי הלמידה המתוארים משלבים מעגלים הולכים ונוספים של קציני מבחן צעירים וותיקים ומהווים תרומה משמעותית עבור הארגון הנשכר מתהליכי הלמידה וההתפתחות של כלל עובדיו.
בהרצאה זו, נציג את תכנית ההכשרה שנבנתה בשנת 2010 עבור קציני מבחן בתחילת דרכם והשפעתה על תהליכי הלמידה של כלל קציני המבחן בשירות המבחן למבוגרים.

מרב  רותם כהן
מרב רותם כהן
Powered by Eventact EMS