קליטה מיטבית של דיירי מעונות פנימייה חזרה בקהילה

סילביה אוחיון
מינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תל-אביב

בהרצאה נתאר את תהליך קליטתם של 250 דיירים יוצאי מעונות פנימיה במסגרות התעסוקה בקהילה במהלך של 3 שנים.
נתאר את המאפיינים, צרכים ובעיות, תשומות ומשאבים.
לסיכום נביא את התפוקות שהושגו.

Powered by Eventact EMS