"העצמה בתעסוקה" - תוכנית ייחודית לבעלי עסקים זעירים ויזמים

froind@neto.net.il
מרכז עוצמה, האגף לשירותים חברתיים מוא"ז שומרון, ברקן

רציונל
תפיסת העולם של מרכז עצמה הינה לחזק את הכוחות של האוכלוסייה החיה בעוני והדרה על מנת לשפר את איכות חייהם.
במסגרת המיפוי שנערך במרכז, מצאנו כי קיימת קבוצת פונים שאינם ממצים את יכולותיהם בתחום התעסוקתי - חלקם בעלי עסק לא יציב וחלקם עובדים בעבודות שאינן מבטאות את כישוריהם. זיהינו שפונים אלו צריכים עידוד, ליווי ותמיכה כדי לפתח את הכישרונות והחלומות שלהם ולמנף אותם לתחום עסקי ורווחי.
במסגרת התכנית הפונים קיבלו כלים להתפתחות והגשמה עצמית בתחום האישי והתעסוקתי ורכשו כלים ומיומנות לפיתוח העסק. בנוסף הם נהנו ממעטפת של ליווי תמיכתי ומקצועי ע"י צוות מרכז עוצמה ומט"י שומרון.

שיטות:
התכנית היוותה אינטגרציה בין שלושת המתודות המובילות בעבודה סוציאלית:

  1. פרטני- מתן כלים להעצמה אישית ועסקית וליווי אישי בפן התמיכתי והמקצועי.
  2. קבוצתי -פיתחנו רשת תמיכה קבוצתית אשר תעמוד לרשות המשתתפים גם לאחר סיום הקורס.
  3. קהילתי- הקבוצה זכתה להכרה וחשיפה משמעותית בארגון והצגת העסקים שלהם ביריד עסקים קטנים

ממצאים
בתוכנית משתתפים 18 אנשים.
בעקבות תהליכי ההעצמה בסדנא הפונים שיפרו את מצבם התעסוקתי במגוון דרכים:
4 מהמשתתפים הקימו מיזם חדש, 7 שידרגו את העסקים שלהם ,כשחלקם אף דיווחו אודות הגדלת הכנסות.
11 מהמשתתפים העמידו דוכן ביריד עסקים שאורגן ע"י כלל חברי הקבוצה.

מסקנות והמלצות יישומיות

  1. תהליך שילוב ושימוש במתודות השונות היווה נדבך משמעותי לקידום והצלחת התכנית.
  2. הצגת התוצרים ביריד לפני כלל הקהילה נתנה הכרה קהילתית, חיזקה את הבטחון העצמי של המשתתפים ושיפרה את הדימוי העצמי שלהם בעיני הקהילה.
  3. ישנה חשיבות לפיתוח ליווי תעסוקתי מסגרת שירותי הרווחה מאחר והוא נותן מענה למגוון רחב של צרכי הלקוחות: שיפור מצבם הכלכלי, העצמה ורווחה אישית ושילוב בקהילה.
מורשה פרוינד
מורשה פרוינד
Powered by Eventact EMS