מרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס - תכנית "חוסן זהב" הקניית כלים לחיזוק החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי בגיל השלישי

author.DisplayName
תכנית "חוסן זהב", מרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס, תל אביב

רקע:
תכנית "חוסן זהב" הינה תכנית ייחודית שמטרתה לחזק את חוסנה של אוכלוסיית הגיל השלישי ע"י הענקת כלים פסיכו-סוציאליים מעשיים לשיפור החוסן האישי והתמודדות עם האתגרים ההתפתחותיים הייחודיים לשלב זה של החיים: אבדנים של יכולות, תעסוקה, תחושת בדידות, דאגות וכיוצ"ב, מתוך הבנה וראיית האדם בתוך משפחתו, קהילתו ומעגלי התמיכה.

התכנית עונה על:

  • צורך משמעותי של האזרחים הותיקים, בני משפחתם התומכים העיקריים והמטפלים.
  • צורך הולך וגובר של הגמלאים הצעירים בקהילה- המתנדבים בתוכנית.

מטרות, שיטות:
הייחוד בתכנית "חוסן זהב":

  • בכלי ההתערבות –כלי חוסן מעשיים להתמודדות עם מצבי לחץ בשגרה ובמשבר. במיומנויות לאיזון פסיכו-פיזיולוגי, הגדרה מחודשת של מושג השליטה – "בין ויתור לעקשנות", איזון קוגניטיבי ומחשבות מכשילות, איזון רגשי, תקשורת בין-אישית, חיזוק היכולת לחוות את ההווה- התבוננות והתמקדות.
  • בשיטת ההתערבות – ע"י מנחים-מתנדבים בני הגיל השלישי אשר מעבירים את תכני החוסן לאוכלוסיית הגיל השלישי בקהילה באופן קבוצתי ופרטני במסגרות עירוניות, וולונטריות ופרטיות.

עד כה, התכנית מיושמת בכ 10 רשויות, מפעילה כ-120 מתנדבים והעניקה כלים לכ- 1500 אזרחים ותיקים.
בין השותפים: אש"ל, עמד"א, עזר מציון, עמותות למען הזקן ורשויות מקומיות.

התכנית מלווה בתהליך הערכה לבחינת יעילותה.

ממצאים:
במחקר ראשוני שבוצע בקרב כ-200 נבדקים, נמצא כי באופן מובהק חל שיפור בקרב משתתפי התכנית לעומת קבוצת ביקורת, בתחושת הרווחה האישית, יחסם לזקנה ותחושת שליטה בחיים וכן בתחושת הבדידות. בימים אלו מבוצע מחקר המשך לחיזוק הממצאים.

מסקנות והמלצות:
התכנית מאפשרת בנייה של משאב קהילתי מקצועי ובר- קיימא לאורך זמן הנשען על העצמת הכוחות הקיימים בקהילה, ותוך פרק זמן קצר לחזק את החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי.
מומלץ לבנות "גרעין " של מנחי "חוסן" דרך יצירת שותפויות במסגרת הקהילה.

נגה פורת
נגה פורת
עובדת סוציאלית MSW
Powered by Eventact EMS