לא על הפג לבדו

nsabzerou@gmail.com עפרה ארן
מחלקת טיפול נמרץ יילודים (פגייה), ביה"ח שניידר, פתח תקווה

רציונל:
חיוני לראות את הפג כחלק ממערכת משפחתית ורפואית וחשוב לסייע להשתלבותו במערכת זו מיום לידתו. כל זאת תוך התבוננות אל עבר עתידו ההתפתחותי והרגשי. בספרות מודגש שתקשורת פתוחה בין אנשי הצוות, מסייעת לתת טיפול מיטבי לפג ולמשפחתו.

התערבות:
בפגייה של שניידר הוקם פורום פרא רפואי, הכולל רופאה ואחות, עובדות סוציאליות, מרפאות בעיסוק, דיאטנית ופיזיותרפיסטית. הפורום שם עצמו למטרה לקדם נושאים פסיכוסוציאליים- התפתחותיים – רגשיים החיוניים לפג ולמשפחתו. במסגרת מפגשים שבועיים של הפורום בוחנים באופן כוללני את צרכי הפגים ומשפחותיהם ובונים תוכנית טיפול רב מערכתית. מעבר לכך, מושם דגש על עיבוד ריגשי משתף ועל תחושותיהם של אנשי הצוות. את הפורום מרכזת ומנחה עובדת סוציאלית בשיתוף פעולה עם מרפאה בעיסוק.

תוצאות:
בעקבות מיסוד הפורום, נוצר תאום טוב יותר בין אנשי הצוות, קודמו פרוייקטים לרווחת הפגים והוריהם, הוקמה קבוצת הורים המונחית על ידי הצוות הפרא רפואי, ועלתה המודעות שיש להעמיק בהיבטים הקהילתיים מהם מגיעים המשפחות. ניתן לראות שיתופי פעולה רבים יותר בין אנשי הצוות ושביעות רצון גבוהה יותר מהתקשורת הבין צוותית. מעבר לכך, ההורים מדווחים על חוויית אשפוז טובה יותר.

מסקנות:
עבודת צוות חשובה לרווחת הפג, משפחתו והצוות המטפל. חשוב שתהליך העיבוד יתנהל באופן שוטף ועקבי.

נילי סבזרו
נילי סבזרו
Powered by Eventact EMS