הנגשת מידע בעידן דיגיטלי- חסמים ואפשרויות

פרופ' שיזף רפאלי
המרכז לחקר האינטרנט, אוניברסיטת חיפה

האינטרנט שינה את פני הנגישות למידע. הוא הפך עם השנים לכלי חברתי משמעותי לחיי כל אדם, ויש הרואים בנגישות אליו זכות אדם בסיסית. 32% מהאנשים בעולם עדיין אינם משתמשים באינטרנט, רובם אנשים החיים בעוני, באזורי פריפריה, קשישים ואנשים עם מוגבלויות שונות. עם זאת, הגישה הטכנית בלבד אינה מספיקה בכדי ליצור שוויון אינטרנטי. הזמן הנדרש לאדם בכדי להבין או לקלוט מידע ונתונים אינטרנטיים, מושפע מהדרך בה המשימות הממוחשבות מעוצבות, מאורגנות ומוצגות, כמו גם מאופיו של האדם. מורכבות הניווט באתרים והתכנים הם שהופכים אותו ללא נגיש, ולכן יש לפעול ליצירת "עיצוב אוניברסאלי" שיתאים לכולם ולהפחתת מורכבות. ההרצאה תעסוק בחסמים העומדים כיום בפני המחפשים מידע ברשת, ובאפשרויות הטכנולוגיות הקיימות ועשויות לסייע לשיפור הנגשת המידע; כמו גם בדרכי המחקר האפשריות לבחינת הנושא.

Powered by Eventact EMS