מיצוי זכויות במשרד העבודה והרווחה-מודלים ופיתוחים ממוקדי לקוח

איריס פלורנטין
שירותים אישיים וחברתיים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

משרד העבודה והרווחה שם את נושא מיצוי זכויות במרכז העשייה המקצועית והדיגיטלית.

המשרד בשיתוף ישראל דיגיטלית מפתח בימים אלו שתי מודולות ראשונות להפצה.

התפיסה של המשרד הינה הנגשה של זכויות ושירותים במספר אופנים:
הנגשת המידע לכל דורש באופן דיגיטלי ,ללקוחות ולעובדים סוציאליים.
הנגשת המידע עם יכולת לבדיקה אישית כללית לפי מאפיינים אישיים.
דחיפת מידע לנזקקים באופן אקטיבי.
לצורך כך המשרד נערך לייעול המידע המועבר באמצעות אתר המשרד כמו גם יצירת ממשק ייחודי באמצעות תיק הלקוח ברשות המקומית.
המשרד בשלבים מתקדמים של הכנת פלטפורמה להנגשת המידע הקיים ולראשונה להציג במרוכז ובאופן דיגיטלי את השירותים שהמשרד נותן, כמו כן יוכל הלקוח להקליד פנימה שאילתה אישית ולקבל מענה.

בנוסף יוכל העו"ס במחלקה לשירותים חברתיים להקליד על המחשב האישי כ200 זכויות מותאמות לקוח ולהוציא פרופיל אישי של זכויות ללקוח שיהוו בסיס למיצוי זכויות פעיל כחלק מתוכנית הטיפול.

הניסיון שנצבר בשנתיים האחרונות בתוכניות שונות המכילות גם מיצוי זכויות מראה שיפור משמעותי במיצוי הזכויות וקבלת השירות בזכות.

Powered by Eventact EMS