מיצוי זכויות בכלים טכנולוגיים מתקדמים בביטוח לאומי - להצליח באמת במשימה הכל כך חשובה

קובי הלפרן
מנהל אגף שירות, ידע ותכנון אסטרטגי, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים

אנו פוגשים את האזרח באמצע מסע, המתחיל באירוע אישי שחל עוד לפני הפנייה לביטוח לאומי. האתגר שלנו הוא לייצר מערך פתרונות אנושיים וטכנולוגיים, המנגישים את הזכויות לכל אזרח בכל אירוע בחייו, המייצר זכאות לגמלה.

תפישת השירות של הביטוח הלאומי מדגישה את מיצוי הזכויות היזום. בהרצאה ייסקרו מגוון מיזמים המיועדים להגדיל את מיצוי הזכויות לאוכלוסיות שונות. יוצגו מיזמים קיימים והצלחתם לצד מיזמים בשלבי פיתוח; יוצגו פתרונות מחשוביים להנגשת מידע מורכב לציבור, מיזמים טכנולוגיים למיצוי זכויות אישי באופן יזום וכן שימוש במידע הקיים בביטוח לאומי למיצוי זכויות של האזרחים במשרדי ממשלה אחרים

נתמקד במסע של האזרח לצד הכלים שאנו מעמידים לרשותו במהלך הדרך עד למיצוי זכויותיו.

Powered by Eventact EMS