עבודה סוציאלית בערים מעורבות

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
בי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

הפאנל המוצע יציג ממצאי ביניים של מחקר ייחודי הנערך במרכז הבינתחומי לחקר העוני והדרה חברתית באוניברסיטת חיפה. המחקר בוחן את מורכבות עבודתם של שרותי רווחה ציבוריים בערים מעורבות בהן מתגוררות יחדיו אוכלוסיות יהודיות וערביות דוגמת עכו, חיפה וירושלים. שירותים אלה משרתים אוכלוסיות מצוקה בעלות שונות תרבותית ולאומיות גבוהה בהקשר רחב יותר של קונפליקט לאומי אלים ומתמשך. שירותי רווחה ציבוריים בערים מעורבות מהווים שדה פורה לבחינת סוגיות הקשורות ביכולתם של עובדים סוציאליים לפעול מתוך גישה רב תרבותית תוך התייחסות לסוגיות חברתיות ולאומיות רחבות הייחודיות להקשר הישראלי.

הפאנל יעסוק בזיהוי סוגיות המאפיינות את עבודתן של לשכות רווחה ציבוריות בערים מעורבות, יציג ידע ביחס לדרכי התמודדות ואסטרטגיות לקידום שירותים חברתיים רגישי תרבות, וידון בדילמות ואתגרים של עובדים סוציאליים הפועלים בערים מעורבות בתחומי מדיניות, ניהול ופיתוח שירותים, הכשרת צוותים מקצועיים, הדרכה וחינוך לעבודה סוציאלית.

ממצאי מחקר חלוץ זה ישמשו בסיס לפיתוח מודלים ייחודיים לשירותי רווחה ציבוריים רב תרבותיים בערים מעורבות. המחקר מתבסס על מתודולוגיה מעורבת, איכותנית וכמותנית. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות עומק אישיים, תצפיות, קבוצות מיקוד ושאלונים.

Powered by Eventact EMS