קסם הברית הטיפולית - 7 מפתחות לקשר טיפולי מקדם ופורץ דרך

mizrahi.einat@gmail.com
מנכ"ל, העצמה, תל אביב

רציונל – הברית הטיפולית יש בכוחה לייצר בסיס משמעותי של הקשרות המובילה לשינוי והחלמה. בכל קשר טיפולי קיימות איכויות המאפשרות פריצות דרך של ממש בחייו של המטופל. רבות מהן קשורות בזהות האישית והנוכחות המיטיבה של המטפל. בסדנא נשים דגש על דרכים אפקטיביות לייצר ברית טיפולית משמעותית.
מטרות – ללמד גישה מקצועית וכלים יישומיים למשתתפי הסדנא, כיצד למנף כל קשר טיפולי לקידום תוצאות יוצאות דופן אצל המטופלים שלהם, בעזרת נוכחות מיטיבה של המטפל.
שיטות – בסדנא נבחן מהי "ברית טיפולית מיטיבה", נלמד את מודל 5 הצירים של הברית הטיפולית של פרופ` פטרישיה קלרקסון ונלמד ונתרגל את "שיטת 7 המפתחות", שיטה שפיתחתי המאפשרת לכל קשר טיפולי להיות מקדם ואפקטיבי וליצור תוצאות יוצאות דופן אצל המטופל.
7 המפתחות הם:
1. הכרה בזהות בעלי הברית
2. יצירת הוויה מקדמת
3. רגרסיה פורצת דרך
4. מציאת חוזקות נסתרות
5. הרחבת הבחירה
6. יצירתיות
7. שחרור
בסדנא ינתנו כלים ודוגמאות מעשיות להמחשה ולעבודה בשטח.

עינת מזרחי
עינת מזרחי
Powered by Eventact EMS