פרויקטים קהילתיים רב תרבותיים בקמפוסים בישראל

ד"ר חביאר סימונוביץ
דיקנט הסטודנטים, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

הקמפוסים בישראל הינם המקום הראשון בו סטודנטים יהודים, מוסלמים, נוצרים, צ`רקסים, דרוזים ועוד נפגשים בפעם הראשונה בחייהם ומתבקשים ללמוד ביחד. מצב זה יכול להוות מקור לקונפליקטים או לשיתופי פעולה שיביאו להכרות והורדת מתחים בין הסטודנטים. המפגש בקמפוס חייב להיות זירה של מפגש רב תרבותי כשיר לכולם וקרקע פוריה בניית תודעה אזרחית משותפת לעתיד טוב יותר לכלל האזרחים בישראל.ברוב המכללות והאוניברסיטאות במדינה מתקיימות תכניות לשילוב סטודנטים בפעילות בתוך הקמפוס ובפרויקטים קהילתיים מחוצה לו. כדוגמא נביא את הפעילות המתקיימת מזה חמש שנים במכללה האקדמית עמק יזרעאל לקידום אוכלוסיות שונות ביישובים מסביב למכללה ופעילות רב תרבותית בין כלל הסטודנטים בתוך הקמפוס. מטרת ההרצאה להציג את הרציונל וההצדקה החברתית לפעילות זו, הפרויקטים הקהילתיים בהם הסטודנטים לוקחים חלק ואת השינויים המתקיימים בקרבם כתוצאה מהשתתפותם בהם. במספר מחקרים שנעשו סביב הפרויקטים השונים ניתן לזהות שינוי בעמדות הסטודנטים כלפי האחר, שינוי במעורבותם בקהילה והשפעה לטווח ארוך על צבירת ההון החברתי והשתלבותם של הסטודנטים בעבודות בחברה הישראלית. ההמלצות הנגזרות מהפרויקטים הקהילתיים השונים טוענות שככול שהסטודנטים באים באינטראקציה חברתית, לימודית ומעשית, הדעות הקדומות מצטמצמות ויש האנשה בהתייחסות לסטודנטים שלא משתייכים לאותה דת או קבוצת מקור. הקמפוסים השונים הפזורים ברחבי המדינה יכולים להוות לא רק המקום הראשון בו סטודנטים מכירים בפעם הראשונה את השונים מהם, אלא גם למקום בו נרקמת רשת חברתית מבוססת ערכים משותפים לשילוב כולם באופן יעיל ומועיל בשוק העבודה ובחברה הישראלית.

Powered by Eventact EMS