שירותי רווחה בערים מעורבות בהקשר של מתיחות תרבותית ולאומית: סוגיית הטיפול בנשים החיות באלימות זוגית

author.DisplayName
בי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

רקע

הרצאה זו תציג ממצאי מחקר איכותני שעסק בסוגית הטיפול בנשים החיות במציאות של אלימות זוגית בערים מעורבות. המחקר מבוסס על ראיונות עומק עם עובדות סוציאליות בלשכות רווחה בערים חיפה ועכו. המחקר בחן את תפיסת עולמן המקצועית של עובדות סוציאליות יהודיות וערביות לאור חוויית העבודה המשותפת. כמו כן, נבחנו סוגיות, דילמות מקצועיות, ודרכי התמודדות ושמירה על שגרת עבודה משותפת בתנאים של מתיחות על רקע תרבותי ולאומי.

התקציר מוגש במסגרת הצעה להציג פאנל על עבודה סוציאלית בערים מעורבות, שבו יוצגו ממצאים ממחקר רחב היקף הנערך בנושא בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה.

שיטת המחקר

שיטת המחקר מעוגנת בתיאוריה הבנייתית ביקורתית תוך שימת לב מיוחדת לפרשנויות והמשמעויות שמעניקים המרואיינים למציאות העבודה בלשכה בעיר מעורבת. המחקר כלל 15 מרואיינים, 8 יהודים ו-7 ערבים, בשתי הערים. כולם טיפלו או מטפלים בנשים ערביות ויהודיות הסובלות מאלימות זוגית.

ממצאים

ממצאי המחקר מצביעים על הקשיים הרבים של העובדים להפריד בין הזהות המקצועית לבין זהותם הלאומית. בנוסף, המחקר מצא ריבוי של תפיסות ביחס למושג "עיר מעורבת", "רגישות תרבותית" וסוגיות נוספות. כמו כן, ממצאי המחקר מעידים על נוכחות גלויה וסמויה של הקונפליקט הערבי יהודי בזירת בעבודה בצוותים המעורבים. בסוף ההצגה יוצגו המלצות לקידום עבודתם של עובדים סוציאליים בערים מעורבות בתחום אלימות במשפחה.

Powered by Eventact EMS