תיקון חוק המזונות (הבטחת תשלום) 1972

ד"ר ניקול דהאן
עבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה, ירושלים

חוק המזונות (הבטחת תשלום) 1972 מציע מסלול חלופי להוצאה לפועל במקרים שבהם ההורה החייב אינו משלם את חלקו בכלכלת ילדיו כהכרעה המשפטית שבהסכם הגירושין: המדינה קיבלה על עצמה להקדים את תשלום פסק הדין למזונות עד לגובה מקסימום של תקנות החוק, ולהיות זו שתפעל לגביית התשלום מידי החייב. אלא שתשלום דמי המזונות שאמור להיות תוספת להכנסות היחידה החד-הורית היום מקוזז כשהאם עובדת. "הקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים", היא קואליציה ארצית על-מגזרית שבה חוברים ארגונים / עמותות ושירותים סוציאליים, כולל קבוצות מן השטח, במטרה המשותפת להביא לתיקון העיוות. בסימפוזיון ארבע הרצאות: 1. ההרצאה הראשונה, של ד"ר ניקול דהאן, תתאר את התפתחות נרטיב הבעיה במהלך פעילות הסינגור; 2. ההרצאה השנייה, של אלעד איזבוצקי, תעמוד על כוחה ואתגריה של הקואליציה; 3. ההרצאה השלישית של "שינוי חד", עבודה קהילתית צפון ירושלים, תציג את דרכי העבודה מתוך המערכת; 4. הרצאה רביעית, תתמקד בחוויה של פעילות. המטרה היא תיקון הבלבול בין הבטחת תשלום המזונות ובין הבטחת הכנסה.

Powered by Eventact EMS