עושים מעש"ה: קווים מנחים להגשת עזרה ראשונה נפשית המיועדים לכלל האוכלוסייה

ד"ר משה פרחי
החוג לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית תל-חי, גליל עליון

מצבי דחק וחירום עלולים לגרום להופעת תסמיני חרדה שונים. מחקרים אחרונים כמו גם ניסיון שטח מצביעים על החשיבות העצומה של הגשת סיוע ראשוני רגשי והעברת האדם למצב תפקודי יעיל. הגשת סיוע רגשי הייתה עד כה נחלת אנשי המקצוע דבר שמאוד צמצם את הסיכוי להגשת סיוע ראשוני כבר באזור האירוע.
על בסיס כל אלה פותח בשנת 2011 על ידי ד"ר משה פרחי מודל מעש"ה מודל להגשת סיוע ראשוני נפשי (Psychological First Aid) כבר בזירת האירוע. המודל מבוסס על ידע עדכני מתחום הנוירופסיכולוגיה וכולל 4 מרכיבים פשוטים של הגשת סיוע רגשי מיידי:
1. מחוייבות
2. עידוד לפעילות יעילה
3. שאלות מחייבות חשיבה
4. הבניית הרצף האירוע
מודל זה מיועד לשימוש כלל האוכלוסייה (Nonprofessional) כמו גם כמובן לאנשי מקצוע. המודל אומץ על ידי משרד הבריאות, החינוך , הצבא ומוסדות נוספים כמודל היחידי להגשת סיוע רגשי בחירום. בהרצאה ייסקרו העקרונות התיאורטיים והמעשיים של המודל תוך מתן הדגמות מתיאורי מקרה שונים.

Powered by Eventact EMS