עזרה נפשית ראשונה בשדה הקרב (תכנית מג"ן) – יישום מודל ה SIX C`s (מעש"ה) בצה"ל

ד"ר ולאד סבטליצקי (ההרצאה מותנית באישור סופי)
חיל רפואה, ענף בריאות הנפש, מפקדת זרועות יבשה (מז"י), צבא הגנה לישראל (צה"ל), רמת גן

חשיפה לאירועים קיצוניים במהלך השתתפות בלחימה עלולה להוביל למצוקה פסיכולוגית מיידית הידועה בשם תגובה ללחץ הלחימה (CSR). תגובת קרב באה לידי ביטוי באמצעות סימפטומים רגשיים ופיזיים שונים, ובמיוחד בקריסה תפקודית בשדה הקרב. מעבר לסבל מיידי של הנפגע וסיכון לפסיכופתולוגיה פוסט-טראומטית עתידית, תופעה זו עלולה לסכן את חיילים אחרים ולפגוע ביכולת היחידה להשלים את המשימה. רוב הפרוטוקולים הקיימים של עזרה נפשית ראשונה, אשר נבחנו במטרה לתת פתרון לפער בטכניקת התערבות, נמצאו אינם מתאימים לסביבה המבצעית הצבאית. תכנית "מגן" שפותחה על-ידי מחלקת בריאות הנפש בצה"ל, התבססה על מודל ה SIX C, (מעש"ה) והציעה להעביר את התפקיד של מתן עזרה נפשית ראשונה מאנשי מקצוע ללוחמים עצמם. חיילים, מפקדי כיתות וקצינים מוכשרים להעפיל שלושה פרוטוקולים בהתאם למצב ודרגת המפעיל. במהלך ההרצאה יוצגו שלושת ופרוטוקולים והלקחים שהופקו מתהליך ההטמעה בהכשרות צה"ל.

Powered by Eventact EMS