חוויתן של עובדות סוציאליות המטפלות בנפגעות אלימות במשפחה, מרקע תרבותי שונה משלהן

author.DisplayName
עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
עבודה סוציאלית, המכללה האקדמית צפת, צפת

תקציר:
המחקר שיוצג עוסק בחוייה של עובדות סוציאליות העובדות עם נפגעות אלימות במשפחה (אלמ"ב) מרקע תרבותי שונה משלהן.
הכרות עם חוויות אלה והבנתן עשויה לסייע לאנשי מקצוע בהתמודדות עם האתגרים שמפגשים אלה מזמנים.
במחקר בוצעו ראיונות מובנים למחצה של עובדות סוציאליות העובדות בתחות אלמ"ב. במסגרת ההרצאה יוצגו ממצאים מ29 ראיונות.
הממצאים הציפו מספר נושאים, מתוכם יוצג בהרצאה המוצעת נושא מגוון התהליכים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים אותם חוות העבודות, בשלב יצירת הקשר הטיפולי הראשוני בינן לבין המטופלות שלהן.
הנושא יודגם באמצעות ציטוטים מתוך הראיונות, במספר תתי נושאים:
1. חוויות חיוביות במפגש: עניין, אתגר, התפתחות אישית ומקצועית:
בעקבות הקשרים שנרקמו , העובדות חוות תחושות של עניין וסקרנות, התפתחות אישית ומקצועית והגברת תחושת הממסוגלות המקצועית.
2. חוויות שליליות במפגש: בלבול, חרדה ותסכול:
ניתן לזהות בבירור כי העובדות חוות תחושות שליליות של חרדה, חוסר אורייננטציה ודיסוננס, תסכול, ריחוק מהמטופלות ובדידות בתוך המערכת בה הן פועלות.
בהרצאה יינתן דגש על תיאור הדינמיקה בעת ביצוע הערכות מסוכנות והמלצות לבניית תכנית הגנה לאשה.
3. דרכי התמודדות של העובדות:
העובדות תארו דרכים מגוונות באמצעותן הן מתמודדות באופן יעיל עם האתגרים הכרוכים במפגש הטיפולי.
יינתן דגש על ביטויים של גישה רגישת תרבות כאמצעי התמודדות עם האתגרים במפגש הטיפולי.
ממצאי הביניים עד כה מלמדים על חוויה מורכבת של העובודות הסוציאליות המטפלות בנפגעות אלמ"ב מרקע תרבותי שונה משלהן.

דרור נצר
דרור נצר
Powered by Eventact EMS