עבודה סוציאלית במערכת הבריאות: האתגרים כבר בפתח, האם אנחנו נערכים?

פרופ' ורדה סוסקולני 1 מלכה פרגר 2 ד"ר ליזה אברבנאל-כנעני 3 ד"ר וונדי חן 4 ברברה רבין 5 אסתר שור 6
1ביה'ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן
2השירות הארצי לעבודה סוציאלית, משרד הבריאות, ירושלים
3מחלקת רווחה ויחסי חבר, מכבי שירותי בריאות, תל-אביב
4השירות הסוציאלי, המרכז הרפואי ע'ש שיבא, רמת גן
5השירות הסוציאלי, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא
6סניף כהנמן, מכבי שירותי בריאות, בני ברק

רקע: בעשורים האחרונים חלו תמורות מרכזיות חברתיות, כלכליות, דמוגרפיות וטכנולוגיות המציבות אתגרים בפני מקצוע העבודה הסוציאלית. במערכת הבריאות, שינויים במגמות תחלואה בשל הזדקנות האוכלוסיה, חדשנות טכנולוגית שדוחפת קצב מהיר של שינויים בטיפולים רפואיים ובאספקת שירותי בריאות ועלויות כלכליות ההולכות וגדלות, לצד החלטות פוליטיות שעיצבו את מערכת הבריאות הציבורית הם בעלי השלכות מרכזיות על הפרקטיקה של עבודה סוציאלית במערכת הבריאות. השאלה העולה היא כיצד יש לשמֵּר את הרלוונטיות של המקצוע בעולם הרפואה המשתנה?
שאלות לדיון: המשתתפות בשולחן העגול יתמקדו בשלושה היבטים של סוגיה זו:
• האם נערכנו ואיך להתאים עצמנו לעולם הדיגיטלי ברפואה?
• איך נערכים לשינויים דמוגרפיים ולשינויים הנלווים לכך באספקת שירותי בריאות בקהילה ובאשפוז?
• ממשק או חיכוך עם מקצועות פארא-רפואיים אחרים?
מתווה לדיון: בכל אחד מההיבטים המשתתפות יציגו את בסיס הידע המקצועי (תיאורטי והמציאות בשטח), עמדות והצעות לדרכים בהן יש להתאים את תרומתה הייחודית של העבודה הסוציאלית במערכת הבריאות: איך לפתח פרקטיקה מבוססת ראיות ברמת המיקרו והמקרו ולהביא לשינויים בגישות טיפול ובמדיניות בריאות תוך דבקות במטרות, בעקרונות היסוד ובערכים האתיים של המקצוע.
מבנה: המנחה תציג את הרקע וכל משתתפת תתייחס לאחת או שתיים מהשאלות הנ`ל בכ- 10 דקות (ס`ה 50 דקות) ותעלה שאלות נוספות להמשך הדיון בהשתתפות הקהל.

Powered by Eventact EMS