התבוננות בוועדות לתכנון טיפול מהפרספקטיבה של הפסיכולוגיה החברתית של קבוצות

author.DisplayName
לשכת רווחה גילה, עיריית ירושלים והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים

רציונל: ועדות לתכנון טיפול מהוות צומת גורלי בתוך מערך הסיוע הניתן לילדים ולמשפחות בסיכון. מתוך הבנה זו, בשנים האחרונות מתקיים שיח מקצועי ער לגבי היבטים שונים של הוועדות. ישנם יתרונות רבים לדיון קבוצתי, אך לצד זאת, מחקרים בפסיכולוגיה החברתית מצביעים על כך שקבוצות חשופות לתהליכים פסיכולוגיים הפוגעים ביכולת להגיע להחלטות מיטביות. על אף השפעתם הרבה של תהליכים אלה על קבלת החלטות בקבוצה, נושא זה טרם נדון בהקשר של ועדות לתכנון טיפול ומכאן חשיבותו.

מטרת ההרצאה להגביר את המודעות של אנשי המקצוע לתהליכים הפסיכולוגיים הפוגעים ביכולת של ועדות לתכנון טיפול להגיע להחלטות מיטביות, ולהציע דרכים אפשריות לצמצום ההשפעות השליליות של תהליכים אלה.

ממצאים: מגוון תהליכים פסיכולוגיים פועלים על חברי הוועדה ומהווים מכשול בדרכה לקבל החלטות מיטביות, ביניהם:

קונפורמיות - נטייה להיענות לנורמות כדי להימנע מתגובותיהם השליליות של חברי הקבוצה. הסטייה מהנורמה יכולה לעורר תרעומת ואף ענישה ודחייה, ומרתיעה משתתפים מלהביע את דעתם הכנה.

סטאטוסים חברתיים ותופעת הכללת הסטאטוס - לאנשים בעלי סטאטוס חברתי גבוה יותר מתאפשר לקחת חלק פעיל יותר בדיונים ולהשפיע יותר על ההחלטות גם כאשר הסטאטוס שלהם אינו רלוונטי לנושא הנדון.

חשיבה קבוצתית (groupthink) - מצב שכיח שבו קבוצה מפגינה קיבעון מחשבתי ומקבלת החלטות גרועות כתוצאה משימוש ברציונליזציות והתעלמות מעובדות.

דה-אינדיווידואציה - מצב שבו אדם מרגיש אנונימי ופחות אחראי באופן אישי להחלטות בהיותו חלק מקבוצה.

המלצות יישומיות: עצם המודעות של המשתתפים בוועדה לתהליכים הפסיכולוגיים הפוגעים בקבלת ההחלטות עשוי להביא לצמצום השפעתם השלילית של תהליכים אלה. יתר על כן, ישנם צעדים ארגוניים שניתן לנקוט כדי לצמצם קונפורמיות וחשיבה קבוצתית וכדי להקטין את ההשלכות השליליות של תופעת הכללת הסטאטוס.

שרה הלפרין
שרה הלפרין
עובדת סוציאלית
עיריית ירושלים
Powered by Eventact EMS