התערבות טיפולית עם גברים זקנים החווים אלימות מצד בת הזוג

שרה הלפרין halperinsara@gmail.com 1 שרי לוי 2
1לשכת רווחה גילה, עיריית ירושלים והאוניברסיטה העברית בירושלים
2לשכת רווחה גילה, עיריית ירושלים

רציונל: התופעה של גברים זקנים החווים אלימות מצד בת הזוג כמעט ואינה מוכרת בספרות המקצועית או בתיאורי המקרה מהשדה. במהלך עבודתנו בשירותי הרווחה אנו נפגשים עם מקרים בהם גברים זקנים חווים אלימות קשה מצד בת הזוג, הכוללת פגיעה רגשית וכלכלית, בידוד חברתי, וגם אלימות פיזית קשה כגון מכות ואף דקירות בסכין.

מטרת ההרצאה להגביר את המודעות של אנשי מקצוע לתופעה של גברים זקנים החווים אלימות זוגית, ולמאפיינים הייחודיים של תופעה זו כפי שהם באים לידי ביטוי בתיאורי מקרה מהשדה. כמו כן, נציג דרכי התערבות בעבודה עם גברים זקנים קורבנות לאלימות.

שיטות: נציג תיאורי מקרה של שני גברים בשנות השמונים לחייהם שסובלים מאלימות מצד בת הזוג, ואת ההתערבויות הטיפוליות והסוציאליות שננקטו לשיפור מצבם. נדון במאפיינים ייחודיים של אלימות במשפחה בגיל הזקנה כפי שהיא באה לידי ביטוי במקרים אלה, כגון: השפעות של ירידה תפקודית על הדינמיקה האלימות ומעורבות ילדים בוגרים בקונפליקט הזוגי.

ממצאים ומסקנות: תיאורי המקרה מצביעים על קווי דמיון רבים בין גבר זקן החווה אלימות מצד אשתו לבין אישה זקנה שחווה אלימות מצב בעלה בהיטבים הבאים: האסטרטגיות האלימות המשמשות את בעל/ת הכוח להשגת שליטה, ההשפעות הנפשיות של הפגיעה על קורבן האלימות והדינמיקה של היחסים האלימים. לצד הדמיון הרב קיים שוני בפרופיל הפוגע, וביחס של החברה כלפי התופעה לעומת יחסה אל האלימות ה`קלאסית` של גבר כלפי אשתו. נוכחנו כי הרשויות, המורגלות לראות באישה קורבן ובגבר פוגע, מפגינות סלחנות כלפי אלימות מצד אישה זקנה. בעקבות החשיפה למקרים אלה, עברנו תהליך של שינוי בתפיסות המגדריות ופיתחנו הבנה מורכבת יותר של אלימות זוגית בזקנה.

שרה הלפרין
שרה הלפרין
עובדת סוציאלית
עיריית ירושלים
Powered by Eventact EMS