משימה בשטח: הערכת צרכים פסיכו סוציאליים והתערבות משולבת של ארגונים באיזור לאנייה, דרום סודן

רציונל/רקע

החל מיוני 2015, ובייחוד מאז יולי 2016, מחוז לאנייה בדרום סודן מצוי במצב מצוקה בטחוני, חברתי וכלכלי. הלוחמה הביאה לכך שהאוכלוסייה ברחה למקומות מרוחקים. אלימות כלפי נשים, ובייחוד אונס, אשר שימשו בזמן הקרבות כפרקטיקת לוחמה, תופסים מקום כחלק מהאנומליה השוררת באזור. נשים חשופות באופן תמידי לאונס ע"יי חיילים, והאוכלוסייה כולה חשופה לגניבות, אלימות פיזית, הרג, וונדליזם של שירותים קהילתיים. בחודש אפריל 2017 יצא צוות בין- ארגוני ללאנייה על מנת לספק ציוד בסיסי לאוכלוסייה, ועל מנת לבצע הערכת צרכים פסיכוסוציאליים. 2 נשות צוות מישראייד, מנהלת תוכנית (דרום סודנית) ומנהלת מקצועית (ישראלית) יצאו למשימה כחלק מהצוות הזה.

שיטות

 • קבוצות מיקוד
 • ראיונות
 • התערבות חירומית

מטרות

 • מענה פסיכוסוציאלי ראשוני
 • הבנת הצרכים הפסיכוסוציאליים
 • פיתוח מענים

ממצאים

 1. נשים ברחו למקומות מבודדים מאחר ומרכזי היישובים מסוכנים מאד עבורן.
 2. מקרי אונס רבים וקשים דווחו.
 3. קבוצות של חיילים חמושים עוסקות בונדליזם, אונס וגזל.
 4. הקהילות באזורים המרוחקים הינן חסרות כל : ללא מזון, ללא מקלט, ללא הגנה, ללא מים נקיים.
 5. השירותים באזור כמעט ואינם מתפקדים: אין משטרה, רוב בתי הספר אינם מתפקדים, אין שירותים פסיכו סוציאליים. המענה היחיד הקיים הוא בתחום הבריאות.
 6. הסיבות : נותני השירותים עצמם ברחו, השירותים שקיימים אינם נגישים לרוב האוכלסייה, הרס וגזל השירותים עיי כוחות מזויינים.

המלצות יישומיות

 1. "מינסטרימינג" של אלימות כלפי נשים.
 2. פיתוח מענים פסיכוסוציאליים לנשים וילדים בקהילה- ישראייד ו SSUHA (ארגון מקומי).
 3. עירוב הצבא בתוכנית.
 4. דיווח, לובי וסנגור לרשויות האו"ם ורשויות המדינה.

ענבל חרמוני
ענבל חרמוני
עמותת "רוח נשית"
Powered by Eventact EMS