מודל ה SIX C`s (מעש"ה) להגשת סיוע ראשוני נפשי במצבי דחק וחירום

moshefar@telhai.ac.il
החוג לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית תל-חי, גליל עליון

העובד הסוציאלי מהווה על פי הגדרת תפקידו מתערב ראשוני (First responder) בכל הקשור למצבי חירום, אסון ולחץ מתמשך. להתערבות הראשונית בזמנים אלה יש חשיבות קריטית: התערבויות מהירות, מדויקות ויעילות מסייעות רבות הן בהפחתת תסמיני טראומה ובהפחתת הסיכון לפוסט טראומה בעתיד, ובעיקר מסייעות לנפגע לחזור ולתפקד כפי שתפקד קודם לאירוע שעבר. למרות זאת, לא היה ברור זמן רב מה הן דרכי ההתערבות המיידיות בהן רצוי לנקוט בהתערבויות אלה.

בשנת 2011 פותח על ידי ד"ר משה פרחי מודל ה SIX C`s (בעברית : מעש"ה). מודל עזרה ראשונה נפשית (Psychological First Aid ) שמטרתו צמצום תחושת חוסר האונים והעברת האדם לתפקוד יעיל על רקע האירוע. מודל זה נשען על ידע עדכני מתחום הנוירופסיכולוגיה ומדגיש את ההבדלים שלעיתים מהותיים בין הסיוע המוגש במצבי שגרה ובין סיוע המוגש במצבי חירום.

מעבר לתחום הבסיסי של הגשת סיוע בחירום עוסק המודל בתחומים נוספים: עקרונות הסיוע למסייעים, שימור תפקוד של צוות מטפלים במצבים של איום מתמשך, התערבויות באירועים רבי נפגעים, התערבויות בקרב קהילות במצבי משבר.

המודל אומץ בשנים האחרונות על ידי משרדי הבריאות והחינוך, צה"ל וארגונים רבים נוספים כמודל המוביל להגשת סיוע ראשוני במצבי חירום.

מחקרים שבוצעו לאחרונה הצביעו על ירידה תלולה בתחושות החרדה מייד לאחר הפעלת המודל . בנוסף , וחשוב לא פחות נצפתה המספר רב של מחקרים עליה ניכרת בתחושות המסוגלות העצמית הכללית של הקבוצות שקבלו הכשרה בשימוש במודל.

בסדנא יסקרו העקרונות התיאורטיים והמעשיים של המודל, ייסקרו תיאורי מקרה ויוקרנו סרטי הדגמה שונים המתארים שימושים שונים במודל. בהמשך יודגם ביצוע ההתערבות על ידי תלמידי מסלול לחץ, טראומה וחוסן מהמכללה האקדמית תל-חי ויבוצע תרגול על ידי הקהל.

משה פרחי
משה פרחי
Powered by Eventact EMS