טיפול משולב יחודי לצעירים וצעירות שנמצאים במצב סיכון על רקע פגיעה מינית

רונית אליקיים ronitblai@gmail.com 1 סמדר ריעני 2 לי גרינבלט קמרון 3 עמליה בן משה 4 מורן ליפשיץ 5 יפעת בן דויד דרור 6
1רפרנטית תחום טיפול צעירות וצעירים במצבי סיכון, רווחת הנער והנערה (רונ"ן), אגף הרווחה, בת ים
2מנהלת יחידת הטראומה מינית, מרכז לשלום המשפחה, בת ים
3עו"ס, יחידת הטראומה מינית, מרכז לשלום המשפחה, בת ים
4פסיכותרפיסטית, אחראית תחום טראומה מינית, מרכז לבריאות הנפש "לב השרון"
5עו"ס, מרפאה לבריאות הנפש, קופת חולים מכבי, ראשון לציון
6עובדת סוציאלית ,מנהלת בית אלה, פרוייקט של משרד הרווחה, עמותת קשת

רציונל: טראומה מינית בגיל צעיר נחשבת לטראומה המערערת את תחושת הביטחון בעולם, בעצמי ובאמון הבסיסי באחרים. הפגיעה הקשה ביחסי אמון נובעת מזה שאדם שתפקידו לשמור על הילד/ה הוא זה שפגע בו/בה. כתוצאה צעירים וצעירות בסיכון על רקע טראומה מינית מתקשים ליצור קשרים אינטימים, חשים בדידות ואינם מסוגלים להשתלב בחיים נורמיטיבים ובשוק העבודה. קשיים אלו מחייבים התערבות טיפולית יחודית שמספקת את הצרכים הקיומיים הבסיסיים כמעטפת לטיפול נפשי.
מטרות: הצגת מודל של שיתוף פעולה טיפולית יחודית בין רונ"ן, יחידה המטפלת בבני נוער המתמודדים עם קשיים בתחומים שונים, לבין יחידת הטיפול בטראומה מינית במרכז לשלום המשפחה. מטרת שיתוף הפעולה היא סיפוק הצרכים הקיומיים הבסיסיים לצעירים ולצעירות הנמצאים בסיכון כמעטפת שמאפשרת קשר טיפולי.
התערבות: התחלת ההתערבות ממוקדת בחיזור אחר הצעירים והצעירות ובניית קשר ע"י הצוות של יחידת רונ"ן. בניית הקשר נעשית באמצעות סיפוק צרכים קיומיים בסיסיים כגון מזון, דיור, תעסוקה, פרנסה, בטחון ועזרה במיצוי זכיוית. הדגש עובר להכנה מקדימה לטיפול נפשי ופניה ליחידה לטיפול בטראומה מינית של המרכז לשלום המשפחה. הטיפול הנפשי מתמקד בשורש הכאב העמוק שמסתתר בתוך סודות ובושה על רקע טראומה מינית. ההתערבות כרוכה בהחזקה תמידית בכל השלבים ושיתוף פעולה מתמשך בין יחידת רונ"ן לבין המרכז לשלום המשפחה.
ממצאים: שיתוף הפעולה בין יחידת רונ"ן ויחידת הטיפול בטראומה מינית במרכז לשלום המשפחה מאפשר מעטפת שירותים למתן טיפול הולם לצעירים וצעירות בסיכון על רקע טראומה מינית.
מסקנות: מעטפת שירותים נחוצה על מנת לספק טיפול הולם לצעירים וצעירות הנמצאים בסיכון על רקע טראומה מינית.
המלצות יישומיות: מומלץ לפתח וליישם את מודל ההתערבות במרכזים המטפלים בצעירים ובצעירות בסיכון על רקע פגיעה מינית.

רונית אליקיים
רונית אליקיים
עיריית בת-ים
Powered by Eventact EMS