הורות פוסט מודרניסטית

ayalvar@machonvar.com
מכון פרטי, מכון ורשביאק, יבנה
ביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת תל אביב

רקע
מבנה המשפחה עבר שינוי משמעותי בעשורים האחרונים.
המשפחה עדיין נשארה אבן יסוד אוניברסלית בחברה האנושית. המטרתה נשארה כפי שהיתה, העמדת צאצאים ודאגה לדור ההמשך. ההגדרה של המשפחה הפוסט מודרניסטית : התאגדות לגיטימית של מבוגרים לטיפול בילדיהם וחינוכם.
כיום אנו רואים משפחות בעלות מבנה חדשני וייחודי: משפחות חד הוריות, משפחות להורים יחידניים, משפחות רב הוריות, משפחות להורים לא נשואים, משפחות כפולות קריירה, משפחות להורים חד מיניים, משפחות להורים טרנסג`נדרים, משפחות בהם הילדים מאמצים, משפחות בהם הילדים נולדו באמצעות תרומת ביצית, זרע, פונדקאות ועוד.
השינוי ורב גוניות של סוגי המשפחות משפיע על ההורות. ההורות הפוסט מודרנית מאופיינת בהורות דמוקרטית ושוויונית יותר, נראה יותר ויותר הורים מטירנים, כאלה אשר מעמידים את הילד ואושרו במרכז, על חשבון שמירה על מסגרת וגבולות.
המטרה
לבחון את השפעת השינוי במבנה המשפחה:
1. הגדרת ההורות והשאלה מיהו ההורה?
2. התפקוד ההורי והערכתו.
3. קבלת החלטות באשר למשמרות, הסדרי שהות כאשר משפחות אלה מתפרקות.
4. התייחסות החוק והמשפט למשפחות פוסט מודרניסטיות.
המסקנה
בעולם שלנו, מתרחשים שינויים רבים המבוססים על דמוקרטיזציה והגדרה עצמית, לא ניתן להתעלם מהשינויים שעוברת המשפחה.
משפחה מוצלחת או נכשלת אינה פונקציה של צורה, אלה תוצאה של הקשרים הריגשיים וטיב יחסי הגומלין הקיימים בין בני המשפחה.
על מנת לאפשר למשפחות הפוסט מודרניסטיות להיות משפחות מוצלחות יש לתת למבוגרים כלים מתאימים לפיתוח הורות אסרטיבית, כלים של גבולות לצד חיזוקים, כלים של לשיטה עצמית, כלים שאותם ניתן לרכוש באמצעות שימוש בגישות ההתנהגותיות קוגניטיביות.
יש להיות ערים לשינויים אלה ולבנות מערך טיפולי החל מקבוצות לכלל האוכלוסיה ועד טיפול פרטני ייעודי.

איל ורשביאק
איל ורשביאק
Powered by Eventact EMS